4 anys amb metodologia BIM a Picharchitects

Innovació en el procés de disseny, construcció i explotació

Picharchitects desenvolupa, des de fa 4 anys, els projectes amb la metodologia BIM i la implantació està consolidada d’acord amb les necessitats dels nostres clients. Hem desenvolupat 20 projectes d’edificació, amb usos i escales variades. Des d’habitatge unifamiliar o conjunts residencials plurifamiliars fins a equipaments, i en diferents nivells de desenvolupament. D’aquests, 5 construïts, 5 projectes, i 10 projectes en curs i amb previsions d’iniciar la construcció en els propers mesos.

A més, simultàniament des del nostre departament de I+D+i, hem desenvolupat al llarg de 4 anys el projecte de recerca europeu Holisteec (http://www.holisteecproject.eu/project). Hi hem paticipat per dissenyar, desenvolupar i demostrar una plataforma BIM oberta i col·laborativa que ofereix suport al disseny avançat per la optimització d’edificis.

No obstant, donat que el potencial d’aquesta metodologia és ampli, això ens obliga, a tot el sector, a seguir avançant per tal d’optimitzar processos, integrar agents que encara es troben al marge i garantir l‘efectivitat d’aquesta manera de treballar més enllà de l’edifici acabat (manteniment, desmuntatge…).

A Picharchitects utilitzem el potencial que té aquesta metodologia per integrar en el disseny arquitectònic les consideracions ambientals de forma continuada. Des de l’inici de l’encaix conceptual fins la finalització de l’obra, i durant inclús l’explotació de l’edifici. És un procés que va lligat al desenvolupament del software però sobretot implica una metodologia més amplia i transversal que reconeixem com a pròpia.

Al llarg d’aquesta trajectòria hem reconegut una important evolució en la integració de la metodologia BIM entre les estructures de clients locals i internacionals. Per una altra banda, administracions, constructores i altres professionals del sector també s’han anat actualitzant en aquesta direcció. I és que a dia d’avui ja hem pogut comprovar que el fet d’adoptar la metodologia BIM suposa grans avantatges.

S’ha de destacar una major qualitat en:

  • Control geomètric del projecte que redunda en una major fiabilitat del disseny (detecció de col·lisions entre arquitectura-estructura-instal·lacions, major precisió en el l’elaboració d’amidaments).
  • Comunicació del projecte i coherència documental amb els agents externs al despatx com clients, administracions, organismes avaluadors…
  • Agilitat en el treball col·laboratiu entre l’equip intern i els tècnics externs (enginyers, calculistes i arquitectes tècnics)

En aquest aspecte, mantenim una activitat investigadora rellevant participant en projectes de recerca i l’aplicació de la innovació en els propis projectes. El BIM ens permet integrar les eines específiques de simulació ambiental i anàlisi de cicle de vida.

Recentment hem iniciat, en el projecte de l’edifici d’usos mixtes Sócrates, per a la immobiliària GONSI, una nova aplicació informàtica virtual de l’ITEC anomenada TCQi per a la Gestió Integral de Projectes i Obres (IPD) durant tot el seu cicle de vida. Aquesta és una eina que ens facilita dades útils i comparables que facilitarà prendre les decisions més efectives en termes d’economia circular.

En definitiva, tenim previst seguir amb aquestes línies de treball perquè veiem en el BIM l’entorn de producció i gestió de projectes més adequat per a canalitzar la innovació cap a una arquitectura compromesa amb la sostenibilitat.

Jordi Camps i Antonio Batlle
PichArchitects

By |2019-02-10T19:52:23+00:00octubre 31st, 2018|Report|0 Comments
This website uses cookies and third party services. Settings Ok