Investigación Sostenibilidad Estudio Arquitectura sostenible Picharchitects Barcelona

      Des dels seus inicis, la innovació ha sigut una eina integral i fructífera per tots els projectes del despatx Picharchitects. A través de la observació de la realitat de la construcció, descobrim la necessitat de re-pensar els processos i els sistemes actuals, fins llavors poc eficients, poc sostenibles o poc rigorosos.
Amb l’objectiu d’aconseguir major qualitat, eficiència i menor impacte ambiental en els projectes arquitectònics, estem duent a terme una investigació enfocada en els materials, sistemes constructius i sistemes energètics a través de 4 camps d’actuació que mencionarem a continuació.

“Necessitem entendre millor la realitat, no témer la complexitat dels seus processos i incorporar els actuals processos tecnològics a la construcció. La investigació, el desenvolupament i la innovació en el sector és tan urgent com necessària.”

      “Necessitem entendre millor la realitat, no témer la complexitat dels seus processos i incorporar els actuals processos tecnològics a la construcció. La investigació, el desenvolupament i la innovació en el sector és tan urgent com necessària.”

Projectes destacats

Projectes Europeus en equips pluridisciplinaris

Participem contínuament en el desenvolupament de sistemes constructius i projectes d’eficiència energètica, juntament amb altres centres tecnològics, universitats, fabricants de materials, consultores i enginyers al voltant d’Europa. D’aquesta manera, contribuïm a assolir els objectius europeus relacionats amb la continua millora del sector de la construcció, en el marc del programa Horizon 2020, i els seus antecedents.

El nostre rol principal és la integració i l’aplicació pràctica dels sistemes desenvolupats, juntament amb l’aportació de feedback basat en l’experiència pràctica de la construcció.

Col·laboració amb indústria i industrialització

Desenvolupament d’elements de construcció juntament amb col·laboradors industrials.

Considerem que la relació directa entre arquitecte i industrial de materials o sistemes és imprescindible per a una eficient execució de l’obra. Permet establir una comunicació bidireccional, mitjançant la posada en valor de l’element constructiu, el que aporta potencial industrial i inspira cap a la constant innovació.

“Els paràmetres de la nostra societat son industrials (un vídeo, un cotxe, un ordinador, etc.), mentre que la construcció encara basa la seva posada en obra en processos manuals. Això suposa un desajust implícit entre el que s’espera del nostre procés i el que vertaderament podem obtenir d’ell. Tot això amb l’agreujant de que als antics gremis que garantien la qualitat dels oficis manuals ja no existeixen, essent la mà d’obra implicada cada vegada menys qualificada i més desestructurada.”

Interacció universitat – empresa

En l’any 2009 l’estudi va fundar una Càtedra d’Edificació Industrialitzada i Medi Ambient (CEIM), en el marc de la Universitat Internacional de Catalunya.

La càtedra es va crear com a una plataforma per enllaçar els diferents actors de la construcció i poder transferir, des de la pràctica, el coneixement a l’àmbit acadèmic. Tot això mitjançant la interacció entre els investigadors, estudiants i fabricants, dissenyadors, arquitectes i enginyers.

Picharchitects, juntament amb l’empresa Rockwool, patrocinen la càtedra CEIM i els seus membres participen en les activitats de formació i investigació organitzades per la càtedra.

Innovació aplicada

La innovació en obra, la investigació i el … amb col·laboradors internacionals i multidisciplinaris s’aplica en tots els nostres projectes arquitectònics.

L’estudi, internament, té establerts uns procediments transversals que permeten l’anàlisi dels aspectes constructius i mediambientals proposats durant el projecte. Tot això amb l’objectiu d’aplicar l’experiència i el coneixement adquirit a l’actualitat.

Aplicació, innovació i investigació estan interrelacionades en totes les nostres obres.

Entre les eines utilitzades cal destacar: les estratègies passives d’integració amb l’entorn, l’anàlisi del cicle de vida dels materials i l’edifici, l’economia circular, els models BIM (Building Information Modeling) lligats a la informació mediambiental, els processos industrialitzats, l’intercanvi de coneixement i l’experiència amb altres actors del procés de construcció.