Pere IV 86: un edifici industrial reconvertit a oficines al 22@ de Barcelona

Des de fa uns pocs anys els paràmetres tradicionals en la promoció d’edificis d’oficines (preu, localització i superfície) ja no són suficients per garantir el seu èxit. Cal que l’edifici sigui ambientalment sostenible, que produeixi una experiència activa als seus usuaris (espais atractius, saludables i facilitadors de la interacció), i s’ha de permetre una gestió flexible de l’edifici: ja no es lloguen tant metres quadrats sinó punts de treball.

El projecte va consistir a enretirar tots els elements que distorsionaven l’estructura original per valorar el seu potencial, i alhora generar uns espais exteriors vegetalitzats (pati d’accés, terrasses) on els usuaris de l’edifici podran accedir, interactuar i també treballar.