“La necessitat de respectar el medi ambient s’ha convertit en un consens social. L’arquitectura ha de buscar alternatives que proporcionin una relació més estimulant amb la natura, així com una aplicació més honesta dels recursos naturals. D’aquesta manera, podrà donar-nos pautes objectives per abordar el planejament i la tecnologia de la construcció des d’una apreciació actual. ”

      “La necessitat de respectar el medi ambient s’ha convertit en un consens social. L’arquitectura ha de buscar alternatives que proporcionin una relació més estimulant amb la natura, així com una aplicació més honesta dels recursos naturals. D’aquesta manera, podrà donar-nos pautes objectives per abordar el planejament i la tecnologia de la construcció des d’una apreciació actual. ”

Equip

Som un equip d’arquitectura amb perspectiva internacional i amb seu principal a Barcelona

Reptes

Sostenibilitat, industria, innovació, medi ambient

Internacional

Experiència transcontinental basada en la pràctica local