“La necessitat de respectar el medi ambient s’ha convertit en un consens social.
L’arquitectura ha de buscar alternatives que proporcionin una relació més estimulant amb la natura, així com una aplicació més honesta dels recursos naturals. D’aquesta manera, podrà donar-nos pautes objectives per abordar el planejament i la tecnologia de la construcció des d’una apreciació actual.”

– FELIPE PICH-AGUILERA Y TERESA BATTLE, CO-FUNDADORS

La nostra filosofia

Sostenibilitat

Controlem la sostenibilitat de l’edifici durant tot el seu cicle de vida, buscant materials i solucions de baix impacte ambiental.

Innovació

PichInnovation recolza en el nostre treball des del coneixement adquirit i les eines de simulació i càlcul necessàries.

Industrializació

Millorem les prestacions dels nostres edificis optimitzant costos utilitzo de recursos i materials i temps de execució de les obres.

Digitalització

Treballem amb l’eina BIM, amb un duplicat digital de tots els nostres projectes, que millora la coordinació i el control de dades entre tots els equips.

Els nostres reptes:
sostenibilitat com a solució global, indústria per a optmitzar les prestacions,
innovació per a abastar transversalmene els projectes,
medi ambient per a activar el nostre entorn natural

Equip

Som un equip d’arquitectura amb perspectiva internacional i amb seu principal a Barcelona

Som internacionals

Amb dos estudis a Espanya i una seu en Ámerica Látina

Compartim el coneixement amb activitat en la Universitat i les nostres publicacions en línia.