Valor afegit

La rendibilitat dels edificis comença amb la satisfacció dels usuaris.

 • Confort i salut

  La selecció de materials amb baixes emissions de contaminants i la bona ventilació dels espais redueixen sensiblement els riscos per a la salut dels ocupants.

 • Consum energètic

  Reduir el consum significa reduir despeses econòmiques. Això correspon a un estalvi directe en les factures.

 • Compromís amb el medi ambient

  El sector de la construcció és un dels primers responsables del canvi climàtic. Això marca un canvi important en el sector i en la manera de fer edificis.

 • Valor de mercat

  La sostenibilitat és un valor que cada vegada més està formant part de les nostres vides. Això es tradueix en un valor afegit en termes de mercat.

Metodologia científica

Prenem decisions basades en la quantificació dels impactes.

Economia circular

Parlar d’economia circular en la construcció significa projectar tenint en compte el valor embegut en cada fase del cicle de vida, valorant el cicle dels materials, la qualitat de vida dels usuaris, el valor econòmic de cada fase i l’optimització dels recursos naturals i energètics.

La sostenibilitat s’aplica des del principi dels projectes i acompanya el desenvolupament dels edificis en tot el cicle de vida, a través d’una metodologia que quantifica el valor de les decisions de projecte i les seves repercussions en termes econòmics, de manteniment i de valor residual al final del cicle de vida, transformant l’edifici en un banc de materials per al futur. La sostenibilitat és un aspecte diferencial dels projectes que confereix un major valor immobiliari i converteix l’edifici en una infraestructura de serveis de qualitat per a les persones.

Salut i confort

La comunitat científica ha definit la salut com un aspecte directament relacionat al context de la vida d’una persona. Solem passar més del 80% del nostre temps dins d’espais tancats.

Factors com l’harmonia dels espais i la relació amb la naturalesa, la qualitat acústica, la qualitat de l’aire, la qualitat i composició dels materials tenen una repercussió molt important en la nostra salut. Els nostres projectes estan centrats en les persones gràcies al disseny d’espais bioclimàtics confortables i l’ús de materials saludables. Quantifiquem l’impacte en el confort i la salut dels usuaris i la seva repercussió en termes de satisfacció i productivitat.

Simulacions dinàmiques

Reduir la demanda en arquitectura es tradueix en una metodologia de disseny radicada en l’aprofitament dels fenòmens climàtics, definits en les estratègies bioclimàtiques

Desenvolupem anàlisis de comportament energètic, lumínic i ambiental dels edificis i apliquem els principis bioclimàtics de manera paramètrica dinàmica, quantificant l’impacte energètic i de confort de les decisions arquitectòniques al llarg de tot el cicle de vida.

Els càlculs energètics són l’eina de disseny fonamental per a poder traduir aspectes tècnics de demanda energètica, quilowatts i fluxos de ventilació, en les característiques concretes com els elements constructius, els metres quadrats de finestres, el color de façana etc…

Certificacions Ambientals i energètiques d’edificis

 

Els nostres projectes s’acompanyen pels segells d’excel·lència de sostenibilitat reconeguts internacionalment.

Models de negoci sostenible

Fomentem el canvi del sector de l’edificació i de la societat feia models de negoci sostenibles basats en l’economia circular

Mitgeres verdes en el 22@

Models de negoci per a una transició energètica urbana.

El projecte presenta un model de transició energètica urbana que es basa en la rehabilitació de mitgeres consolidades en el districte del 22@. El model de negoci identifica les possibilitats reals de difusió de la tipologia de projecte, quantificant els vectors de rendibilitat retorn de la inversió i el potencial econòmic de mercat dels possibles inversors i les possibilitats de màrqueting. D’altra banda s’exploren les possibilitats de generació d’energia en clau Smart grid i Smart city en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i la seva voluntat de comercialitzar l’energia fotovoltaica produïda a la ciutat o revertir-la en transport públic sostenible i mobilitat verda.

Reformes sostenibles d’edificis d’oficina.

Aquest projecte se centra en millorar aspectes clau com el confort i la salut, la biofilia, l’eficiència i el manteniment d’espais d’oficina.

El ràtio de contractació d’espais d’oficines a Barcelona puja cada any del 14%. La qualitat és determinant el 81% dels edificis contractats se situen en edificis d’alta qualitat. Això obre un gran mercat per als edificis amb certificat mediambiental, com LEED, BREEAM o VERD i espais centrats en la sostenibilitat, la salut i el confort dels ocupants. Això es deu a una multitud de beneficis per a les empreses que se situen en aquests espais com per exemple la major productivitat dels ocupants/treballadors.

Mentrestant la disponibilitat d’aquesta mena d’espai disminueix d’un 20% cada any, implicant una pujada en les rendes i una elevada competitivitat en el mercat. Aquest aspecte és confirmat per l’alta taxa de pre-lloguer, és a dir es lloguen edificis abans de reformar-los construir-los o rebre llicències d’obra, per a poder-se assegurar un espai de qualitat (gairebé el 40% a la fi de Juny 2019), un factor que a més posa molta seguretat en aquest sector.

FIT-BUILDINGS

Model econòmic de reforma mediambiental que s’aplica en casos concrets d’edificis esportius.

L’objectiu del projecte és aplicar un model econòmic sostenible per a projectes de rehabilitació d’edificis esportius, que impulsi la seva transformació energètica, la seva reducció d’impacte mediambiental i que al mateix temps adapti els edificis als nous models d’esport, basats en la inclusió social i en la salut, dins d’un context general d’economia circular.
Les persones són l’element més important a l’hora de dissenyar o rehabilitar els edificis. L’exigència en el disseny dels diferents espais per a aconseguir que siguin confortables mitjançant l’adaptabilitat per a cada individu, és la clau per a l’èxit de qualsevol projecte.

Consultoria de sostenibilitat

 

A través de Pichenergy oferim serveis de consultoria externalitzada en el sector públic i privat