Què és PichInnovation?

En el marc de l’economia circular, desenvolupem productes i sistemes constructius innovadors,
industrialitzats, desmuntables i amb baix impacte ambiental.
Acompanyem l’aplicabilitat d’aquests productes i sistemes en el mercat i assegurem
la seva primera aplicació en un projecte de l’estudi.

Serveis

Serveis d’innovació

De producte

De sistema constructiu

De processos de producció/ muntatge

De model de negoci

Acompanyament en el llançament comercial

Exploració d’oportunitats

Anàlisi d’oportunitats d’innovació

Anàlisi d’aplicació i potencial de l‘economia circular

Anàlisi comparativa de mercat

Anàlisi de cicle de vida a nivell de sistema constructiu

L’ADN dels nostres productes

Disruptiu

Sostenible, desmuntable i de fàcil manteniment

Basat en el coneixement d’obra i del mercat

Viable econòmicament, comercialitzable

Valors d’innovació

Connexió constant amb sostenibilitat i medi ambient.
Rigor tècnic i ambiental.

Col·laboració estreta i directa amb el soci industrial.

Coneixement i credibilitat en el sector. Llarga trajectòria com arquitectes.

Professionalitat i know-how en sistemes constructius per a l’edificació.

Enfocament internacional, coneixement local.

Integració i coneixement de les exigències de la normativa tècnica.

   

Aplicació a projectes

Mitjançant una anàlisi propositiva dels aspectes constructius i mediambientals en el projecte arquitectònic, apliquem el coneixement adquirit en els projectes col·laboratius de desenvolupament. Cal destacar les estratègies passives, l’economia circular i les eines BIM.

Projectes Europeus

Contribuïm a aconseguir els objectius de la Comissió Europea i directives europees relacionats amb la transformació o millora contínua del sector de la construcció, col·laborant amb equips multidisciplinaris i internacionals.

Universitat i Empresa

Desenvolupem projectes en interacció amb investigadors, estudiants, fabricants, arquitectes i enginyers. Col·laborem amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Sostenibilitat

PichInnovation col·labora estretament amb el Departament de Sostenibilitat, dona suport al seu treball des del coneixement adquirit, coordinant les eines de simulació i càlcul necessàries.

Comptem amb un equip d’arquitectes i investigadores dedicat a innovar en els productes i sistemes constructius, i amb assessors experimentats en assumptes tant tècnics com comercials.

Equip

Letiane Benincà

Chief Innovation architect

Eficiència energètica i automatització de la parametrització en arquitectura. Simulacions termo-energètiques. Gestió de projectes col·laboratius. Arquitectura bioclimàtica.

Marita Céspedes

Innovation architect

Anàlisi de mercat i desenvolupament de projectes de recerca. Simulacions lumíniques. Avaluació del cicle de vida. Restauració, Estructures Històriques, Ciència materials, Sistemes de fusta.

Teresa Batlle

Networking Advisor

Co-fundadora de PichArchitects. Promoció i seguiment dels projectes d’I+D+i. Col·laboració amb universitat i centres tecnològics. Presidenta de Comitè Científic d’ANSA.

Felipe Pich-Aguilera

Technical Quantity Advisor

Co-fundador de PichArchitects.
Director executiu dels projectes d’arquitectura i innovació constructiva. Docent en la UIC Barcelona, School of architecture.

Joan Maria Freixes

Financial Advisor

Managing director de Pich Architects. Director de la filial del despatx a Mèxic. Gestió administrativa i de recursos humans.

José Torres Ribas

Senior Commercial Advisor

Trajectòria professional de Direcció General Empresa amb focus en àrees Comercial/ Màrqueting/ Comunicació.

Actuem com un departament d’I+D+i del nostre client per a millorar els seus impactes mediambientals i la seva eficiència, mitjançant la introducció de nous sistemes constructius al mercat.

Projectes destacats