Des dels seus inicis, la innovació ha estat una eina integral i fructífera per a tots els projectes del despatx Picharchitects. A través de l’observació de la realitat de la construcció, descobrim la necessitat de repensar els processos i sistemes actuals, fins llavors poc eficients, poc sostenibles o poc rigorosos.

Amb l’objectiu d’aconseguir més qualitat, eficiència i menor impacte ambiental en els projectes arquitectònics, estem duent a terme una investigació enfocada en els materials, els sistemes constructius I els sistemes energètics a través de quatre camps d’actuació que esmentarem a continuació.

“Necessitem conèixer millor la realitat, no témer la complexitat dels seus processos i incorporar els actuals processos tecnològics a la construcció. La recerca, el desenvolupament i la innovació en el sector són tan urgents com necessaris.”

 

 

Serveis

 

INNOVACIÓ APLICADA

 

L'estudi té establerts procediments transversals que permeten una anàlisi propositiva dels aspectes constructius i mediambientals en projecte, amb l'objectiu d'aplicar el coneixement adquirit en el departament I+D+i. Cal destacar les estratègies passives, l'economia circular i els models BIM.

 

COL·LABORACIÓ AMB INDÚSTRIA

 

Desenvolupament d'elements constructius en col·laboració amb la indústria. La relació directa entre arquitecte i industrials, i fabricants de materials i sistemes de la construcció és imprescindible per optimitzar els sistemes, la posada en obra i el cicle de vida complet.

 

PROJECTES EUROPEUS

 

Contribuïm a assolir els objectius de la Comissió Europea i directives europees relacionats amb la transformació o la millora contínua del sector de la construcció, en el marc dels programes "Horizon Europe", "Green Deal", "Horizon 2020" i els seus antecedents.

 

UNIVERSITAT I EMPRESA

 

Des del 2009 impulsem la industrialització i el medi ambient en el marc de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Actualment estem constituïts com a Laboratori (LITEIS, https://www.liteis.com/). Desenvolupem projectes en interacció amb investigadors, estudiants, fabricants, arquitectes i enginyers.