VIU Coliving & Coworking

Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2022
Superficie:
916,82 m2 sobre rasant
137,33 m2 bajo rasant
Estat: Construit
Tipología: Terciari, Residencial
Fotografía: Antonio Navarro Wijkmark

Més informació

Projecte: PICHARCHITECTS/PICH-AGUILERA
Project Manager: VIULepanto
Construcció: GRUP MAS
Càlculo Estructural: PICHARCHITECTS/PICH-AGUILERA
Dirección d’obra: Felipe Pich-Aguilera
Dirección executiva: Josep Domenech. ENVIMA
Consultor instal·lacions: Ramón Navés. MAFOIMOGEP
Certificació i seguimient impacto ambiental: Energreen Design

Situació

Informació general

El projecte de Lepant és un edifici d’habitatges i espais de treball, que proposa noves maneres de viure i treballar en els centres urbans, inserint-se activament dins de la comunitat local. L’edifici incorpora estratègies passives per a millorar el confort i cerca reduir l’impacte de l’obra a través d’una construcció en sec, la reducció del consum de materials i la utilització dels recursos amb el menor impacte ambiental.

Situació i emplaçament

El projecte completa un petit buit urbà, on hi havia ja una antiga edificació molt deteriorada. La parcel·la és estreta i irregular, amb les característiques típiques de l’edificació pròpia del barri de l’Eixample de Barcelona -densitat, gran profunditat entre mitgeres, pati interior de llums, uniformitat del nivell de cornisa i alineació de la façana-. Aquestes condicions urbanes han conformat una personalitat característica al barri, que traslladem al nostre projecte, adaptades a les circumstàncies del temps actual.

Interiors

L’objectiu principal de l’edifici és propiciar una comunitat, que viva i treballi en ell. El programa es vertebra entorn a una escala i un pati central, que serveix a dues unitats de vida en cada replà, amb tipologies flexibles que propicien usos molt diversos.

En la coberta es disposa d’un espai de convivència amb vista directes al Temple de la Sagrada Família. La planta baixa, entresolat i semisoterrani són espais comuns de treball per a residents i no residents de l’edifici. La planta soterrani disposa d’una zona comunitària de serveis

Exteriors

La façana principal està composta de panells de formigó prefabricat, tintats i decapatges, que aconsegueixen, d’una manera industrial, l’antiga tradició artesanal de l’estucat “esgrafiat”, tan present en la memòria de la nostra ciutat.

Sostenibilitat i economia circular

La pròpia tipologia de l’edifici, funciona en el seu conjunt com un sistema bioclimàtic bàsic; Forjats inercials, envolupant contínua ben aïllada, modulació solar en les obertures i un pati central proporcionat per a activar la ventilació transversal de les estades i la seva il·luminació difusa.

Totes les unitats d’habitatge estan pensades per a aprofitar al màxim els corrents de vent a través d’un pati interior que promou la ventilació creuada. Les finestres són també aprofitades per a tenir a l’interior el màxim d’il·luminació natural possible tenint en compte les proteccions solars necessàries per a evitar la radiació directa a l’estiu sense comprometre les vistes a l’exterior.

La majoria dels components constructius són assemblats i desmuntables.

S’ha treballat al llarg de tot el projecte i l’obra perquè els materials tinguin el menor impacte ambiental, evitant acabats, promovent els certificats de procedència, els materials reciclats, analitzant el seu cicle complet de vida, així com la potencial gestió del seu desmuntatge.

Aprofundeix la lectura aquí