L’obra, a base de sistemes ensamblats, ja ha finalitzat.

S’han fet servir panells industrialitzats de fusta contralaminada per fer els paraments verticals portants i coberta, i una envolupant ventilada continua amb acabat ceràmic per a un bon comportament bioclimàtic i una clara integració amb l’entorn.

Aviat compartirem amb vosaltres vídeos sobre el procés de construcció.