L’Institut de Recerca de Sant Pau, projecte en col·laboració de 2BMFG Arquitectes, ha guanyat al Premi a la Innovació als PREMIS 2020 CATALUNYA CONSTRUCCIÓ.

El jurat ha valorat molt positivament “les innovacions introduïdes en el projecte amb canvis en el programa funcional que propicien una major eficàcia en la labor dels tècnics investigadors mitjançant l’obertura dels espais de treball i sistemes compartits”. També ha elogiat “la manera d’abordar una certa simbiosi amb l’entorn patrimonial de l’Hospital de Sant Pau mitjançant on original tractament del teixit ceràmic industrialitzat, així com la innovació que presenta quant a materials i elements constructius”.

Encara no ho podem celebrar, però tan aviat les mesures per la Covid-19 vagin amainant ho celebrarem com es mereix!!