Edifici Multifuncional Fondo

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2013
Superficie: 8.954,26 m²
Pressupost: 9.866.816,95€
Tipología: Terciari
Fotografía: Simón García

Més informació

– Primer premi concurs Projecte i Obra.
– Certificació Energètica. Qualificació B.
– Desenvolupat des dels criteris d’evaluació VERD (GBCe).

Situació

Informació general

L’objecte del projecte es el Nou Edifici Fondo, nou equipament multi ús ubicat a la parcel·la actualment ocupada per l’actual Mercat del Fondo.

Situació i emplaçament

L’edifici es situa a una area urbana molt densa en ocupació, amb una trama viària escassa i amb espais lliures pràcticament inexistents. Els equipaments existents s’han anat incorporant posteriorment als edificis d’ habitatges i per tant no ocupen els llocs singulars que els hi haurien de correspondre.

El nou edifici Fondo es un edifici polifuncional que pretén respondre a les necessitats i als requeriments de la ciutat densa concentrant a la vegada en un únic edifici funcions diverses que normalment es troben disperses a la ciutat i vinculades a la planta baixa.

L’edifici pretén multiplicar la “cota zero” generant a cada nivell les qualitats d’ una planta baixa però en un desenvolupament vertical.

Interiors

El projecte del Nou Edifici Fondo recull en el seu interior els diferents nivells existents entre els carrers que l’envolten, permetent, a través de les diferents connexions entre usos i espais, un recorregut intern que permet utilitzar-lo com a part de l’espai públic, convertint l’edifici en equipament, plaça i carrer.

A nivell funcional l’edifici dona equipaments en un barri amb molta població i una molt diversa multiculturalitat. La planta baixa a nivell de la rambla del barri de Fondo s’ubica la mercat. En la planta 1 des de la rambla i planta baixa des del carrer del redera s’ubica el supermercat. Una gran rampa, amb funció de carrer, dona accés a la llar d’infants i a la biblioteca.

Els espais pròpiament d’equipament (llar d’infants i biblioteca) tenen els seus espais exteriors propis enjardinats i privatitzats.

L’edifici multifuncional proposa donar servei d’equipaments a tota l’àrea així como esser el centre de reunió de la població del barri.

Sostenibilitat i economía circular

Tot l’edifici s’ha estudiat per a incorporar sistemes bioclimàtics que redueixin les demandes elèctriques i de climatització.

L’estructura és una estructura metàl·lica penjada amb encavallades de quaranta metres de longitud; un sòcol, en la planta del mercat, amb jàsseres de formigó, sostenen unes bigues Pi de nou metres de llum, dotant al mercat d’un espai diàfan, que suporten l’estructura superior.

Video