OUM Wellness

Monterrey, México

Detalls del projecte

Any: 2023
Superficie:
Estat: Construit
Tipología: Terciari
Fotografía: The Raws

Més informació

Proyecto: Picharchitects/Pich-Aguilera
Direcció d’obra:
Picharchitects/Pich-Aguilera
Project Manager: Cushman & Wakefield
Construcció: Haskell

Situació

Informació general

El cos edificat del projecte tracta d’identificar i donar una representativitat al lloc on s’ubica.

Exteriors

El conjunt es composa de dos cossos; d’una banda, la base és una topografia habitada com a extensió del mateix territori natural i, pel damunt, queda suspès un cos compacta –segons la directriu radial- que ordena la resta; en la comissura entre aquests dos cossos es creen espais de vida i visions creuades. El volum superior conforma un pati, obert sobre el buit de la planta baixa des d’on s’enllaça el conjunt, en un únic espai.

Sostenibilitat i economía circular

El projecte té la màxima ambició ambiental i energètica. L’edifici ha de ser capaç de produir la mateixa energia que consumeix al llarg de l’any i acreditar algunes certificacions d’alta qualificació (NZEB, LEED, WELL).  Es proposa una arquitectura que assoleixi per si mateixa un rendiment natural òptim, perquè l’ús final sigui poc demandant d’energia i d’equipament mecànic afegit. Per a tal, el disseny intenta implicar intensivament el comportament bioclimàtic dels sistemes, potenciant els fluxos termodinàmics, així com altres recursos naturals en l’obtenció del confort interior.

La configuració del pati central, combinat amb la topografia oberta de la planta baixa, propicien un tiratge permanent d’aire ascendent, que es refresca al contacte amb la superfície horitzontal d’aigua a l’atri, al seu torn l’ombra i l’evapotranspiració de la vegetació en alçada ajudaran a temperar el recinte.

Els panys de gelosia, col.locades en les seves façanes longitudinals, a base de peces de formigó porós, permeten modular la radiació solar i dissipar la calor, a més de refrescar i canalitzar cap a l’interior de l’atri les brises rasants. Les propietats inercials de l’estructura de formigó temperen les puntes i disminueixen l’ús dels sistemes mecànics.

La demanda energètica que requereixi l’edifici al llarg de l’any es compensa amb una producció equivalent d’energia renovable, produïda en el mateix recinte construït. Es projecta una gran pèrgola superior, coberta per panels fotovoltaics que, ademes de fer ombra, actuara com una planta generadora d’electricitat.

El projecte intenta sorgir des de l’aproximació d’una mirada global, confrontada a les circumstàncies tan especials del clima i la cultura de Monterrey.

L’arquitectura incorpora el sorprenent escenari de la serralada retallada i el caràcter extrem del lloc. El resultat no respon a idees o estils preconcebuts, sinó que explora els registres expressius dels sistemes que necessàriament combina.

Video