Climate Concrete 1.0

Desenvolupament de panell de façana prefabricat de formigó bioclimàtic

Detalls del projecte

Anys: 2016-2017
Categoria: Universitat i Empresa

Report final

Pàgina web

Partners:

En col·laboració amb: Cemex Global R&D, CEIM-UIC

El desenvolupament del panell de façana de formigó bioclimàtic es va originar a partir de la col·laboració amb Cemex Global R&D, en el tema selectiu a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya, denominat Climate Concreti.

Amb base en mòduls educatius i un taller en el laboratori suís de Cemex Global R&D, els estudiants van tenir l’oportunitat d’aprendre sobre diversos tipus i propietats de concret d’alt acompliment i innovació. L’objectiu era desenvolupar aplicacions innovadores del formigó, aprofitant les seves propietats intrínseques, diferents de les propietats purament mecàniques normalment considerades en la construcció. Aquest primer any del taller (2016/2017) va estar dedicat al formigó porós.

La possibilitat d’aplicar el concepte va venir amb el projecte Wellness Hub, situat en Monterrey, Mèxic, amb l’objectiu d’aconseguir l’estàndard Net Zero Energy. El clima de Monterrey és complex, amb una alta demanda de refredament en el període estival, la qual cosa crea la necessitat d’estratègies de refredament passiu.

L’edifici es compon entorn d’un gran pati central, concentrant la major part de les comunicacions horitzontals i verticals, totes elles a l’exterior.

L’aplicació del formigó porós PerviaTM en la façana adjacent a aquestes comunicacions com a protecció solar va donar l’oportunitat d’aprofitar les característiques bioclimàtiques del formigó i proporcionar un refredament addicional. La resistència estructural del panell de façana està garantida per la capa externa del panell de formigó d’alt rendiment ResiliaTM.

El rendiment del panell de façana es basa en 5 conceptes: l’ombreig solar que inclou l’acte-ombrejat del panell per a reduir la quantitat de radiació solar rebuda, la reflectància de la radiació solar, la inèrcia tèrmica, la transferència tèrmica reduïda per conducció i més particularment en el refredament per evaporació i altres efectes de la introducció d’una característica d’aigua en el panell.

Els efectes de les estratègies esmentades anteriorment han estat estudiats mitjançant simulacions i processos de prova a escala real, donant resultats satisfactoris. Després de les proves reeixides, la façana s’implementarà en el projecte OUM Wellness en 2023, cobrint la seva façana principal. La producció va estar a càrrec de l’empresa fabricadora mexicana Kinetica, que va aconseguir crear impecables motlles reutilitzables per a ser emplenats amb les dues mescles de concret, dissenyats específicament per al projecte per l’equip de R+D de Cemex Global. Tota la tecnologia s’ha implementat en una ubicació estratègica, amb alta concentració de visitants, i es provarà més a fons.

Video