Project Description

Habitatges a Gavà

La obra de Gavà és un bloc d’habitatges socials, desenvolupat per la Fundació Arám, en un moment de profunda transformació immobiliària. Des del començament del projecte, l’any 2009, fins a la finalització de l’obra al 2013, les ajudes – tant públiques com bancaries-van patir uns canvis tan profunds que van desestabilitzar, principalment als ciutadans necessitats de l’habitatge assequible, així com també, aquelles fundacions o empreses que promovien aquest tipus d’activitats.

Es tracta d’un edifici plurifamiliar de 30 habitatges, 6 per planta de 2 i 3 dormitoris. El projecte es va desenvolupar en el Pla Parcial del sector “Riera de San Llorenç” de Gavà, amb el seu ús, ja  previs en la seva ordenació, d’habitatge protegit en a regim general . El plantejament planteja una volumetria especifica, alineat al carrer; paral·lel a aquest, el solar té una forta pendent que permet optimitzar la planta de l’aparcament i dotar-lo de ventilació i llum natural. El projecte es construeix amb sistemes industrialitzats en la seva estructura, tancament i alguns elements de les seves instal·lacions. L’estructura és de formigó, a base de murs portants, pilars i lloses alveolars.

Una envolupant lleugera ventilada de xapa grecada cobreix tot l’edifici, permetent donar una continuïtat, una única textura i una ingravidesa del conjunt, la façana es personalitza pels balcons amplis de cada habitatge.

Es proposen sistemes d’instal·lacions  centralitzats, per garantir la màxima eficiència; unes plaques solars alimenten l’aigua calent sanitària i donen recolzament a la calefacció. Es projecta un control i un seguiment individualitzat per habitatge, s’introdueix, pel seu bon funcionament un gestor energètic.