Habitatges en Sant Adrià de Besòs

 Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2021
Estat: Construit
Tipología:
Residencial
Fotografías:
Arduino Vannucchi, Ana González, Claudia Antonacci

Més informació

Situaciò

Informació general

El projecte respon a la demanda d’una promotora immobiliària per a oferir habitatges en venda, en un extrem difús de la ciutat, que es troba en procés de consolidació, entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs.

Situació i emplaçament

El nostre edifici pren la forma d’un prisma, aparentment compacte. Es disposa al llarg del carrer Ramon Llull, qualificant-la mitjançant l’alineació de la seva façana i la disposició dels comerços en planta baixa, al costat dels accessos veïnals.

La barra edificada orienta les seves cares longitudinal a nord i sud. Aquesta condició marca la disposició dels habitatges i la seva agrupació, de manera que es tracta d’aconseguir les mínimes unitats exposades cap a nord.

Interiors

Cada tipologia s’articula mitjançant una terrassa inserida en la distribució, espai que aconsegueix esmorteir la forta incidència solar i s’estableix com a frontissa entre interior i exterior. Un sistema de persianes lliscant permet modular la llum, les vistes i el vent.

La coronació trencada de l’edifici dota de les cobertes d’un espai d’ús – privat o comunitari-, que es tracten com si fossin unes noves plantes baixes, amb l’avantatge de proporcionar unes millors vistes. La fragmentació aporta un caràcter més espontani al volum edificat.

Exteriors

La construcció fa servir maneres i sistemes convencionals, però tracta de combinar-los per a optimitzar les seves prestacions. El projecte ha treballat principalment les propietats termodinàmiques, amb la principal comesa de poder obtenir el màxim partit de les condicions naturals del seu entorn; d’aquesta manera, l’estructura de formigó i els tancaments ceràmics donaran una base inercial al confort interior; per la cara exterior es disposa d’un aïllant continu sota la capa d’estucat; els buits quedaran sempre protegits per persianes d’alumini, lleugeres i regulables; les cobertes reben un sistema en sec de peces de ciment premsat amb el seu aïllant incorporat, conformant un conjunt transitable, transpirable i drenant. També la piscina, situada en coberta, aportarà la seva massa tèrmica als habitatges inferiors. La climatització mecànica es farà mitjançant impulsió d’aire condicionat, amb maquinària connectada a la xarxa del “districte clima”, el traçat i el servei del qual passa pel mateix carrer.

Sostenibilitat i economía circular

La climatització mecànica es farà mitjançant impulsió d’aire condicionat, amb maquinària connectada a la xarxa del “*district clima”, el traçat i el servei del qual passa pel mateix carrer.

En qualsevol cas, pensem que una bona gestió de les prestacions naturals que ofereix la mateixa arquitectura de l’edifici com a mecanisme climàtic, permetrà unes condicions adequades durant tot l’any, sense tot just necessitat de connectar els sistemes mecànics.

Esperem que amb el temps el nostre edifici afegeixi cert valor al seu entorn i s’acomodi a ell, permetent viure confortablement aquest racó de la ciutat.