Habitatges socials Santa Madrona

Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2013
Superfície: 4.430 m2
Estat: Construït
Tipologia: Vivendas
Fotografía: Simón García

Més informació

– 1r premi concurs restringit de Projecte
– Projecte desenvolupat donis dels criteris d’avaluació VERDA (GBCe).

Situació

Informació general

El projecte de “Santa Madrona” tracta d’un espai urbà a on s’ubiquen dos blocs d’habitatges de lloguer assequible, entorn a una petita plaça pública al barri Gràcia de Barcelona. La intervenció havia de permetre ubicar un equipament en planta baixa.

Així doncs el projecte tenia l’interessant repte de proposar per una banda uns habitatges assequibles amb tots els serveis que aquests precisen, un espai urbà íntimament lligat a la vida dels habitatges i un equipament que promovia la tan necessària barreja i misticitat d’usos.

Tot el projecte ha contemplat, tant en la seva ordenació, com en la edificació, un respecte en els recursos empleats al llarg de la seva vida útil. En aquest sentit la sostenibilitat ja s’inicia en la col·laboració pública-privada que va fer viable la adquisició del solar en concessió, per part de “l’Obra Social La Caixa” i que ha possibilitat la promoció d’habitatge assequible.

Situación y emplazamiento

La disposició volumètrica dels edificis configura una plaça al xamfrà que permet descongestionar la cantonada de Travessera de Dalt amb el carrer Escorial i aportar, en l’entorn proper, un espai de confort urbà en mig de la ciutat. Es contempla en el projecte que el confort natural ha de ser considerat tan a nivell de ciutat, com a l’escala de l’edifici.

Exteriores

Els blocs d’habitatges s’han construït amb sistemes constructius industrialitzats, garantint unes qualitats, uns terminis i un preus, així com promovent la producció i innovació de la industria local per una banda, i el control en el consum de recursos, el reciclatge i la seva reutilització per una altra. Tota l’estructura i la seva envolvent ha estat produïda a fàbrica i muntada a l’obra. Es tracta d’una estructura pesada de formigó amb façanes portantsEstructura i façana són solidàries simplificant la seva execució i distribució interior.

Sostenibilidad y economía circular

Els habitatges s’han projectat i construït amb paràmetres d’arquitectura bioclimàtica, posant un primer esforç en reduir la demanda de l’energia, seguit per un estudi acurat i dimensionat de les seves instal·lacions, introduint per últim, sistemes de producció d’energia renovable.

Els habitatges han estat qualificats per l’Institut Català de l’Energia amb una Certificació Energètica B, que és la màxima qualificació que es pot obtenir, si les condicions no permeten dotar als edificis d’una alta producció d’energia renovable.

Finalment se li ha incorporat, front a la sobrietat i compacitat de l’edifici, color i textures a la façana, per permetre singularitzar cada habitatge i dotar-lo d’una lluminositat i identitat necessària en el magma d’una gran ciutat.