Hotel “Blue Horizon” a Yantai

Situada al nord-est de Xina, al costat del mar, la ciutat de Yantai és el centre d’una regió principalment agrícola.

L’emplaçament es troba a la vora del mar, formant part d’un eixample extensiu a la part nova de la ciutat i bordejat d’uns altres desenvolupaments residencials i equipaments.

Les dimensions de l’edifici, així com el programa que alberga estava cridat a construir una fita urbana i un pol de concentració en mig del context més aviat dispers en el que es trobava.

Es tracta d’un hotel de 400 habitacions capaces de prendre partit de la proximitat del mar i les seves platges. L’establiment conta a més amb un centre de convencions multifuncional i un extens programa per la restauració.

L’edifici està constituït per un cos alt que alberga principalment les habitacions i una base de quatre plantes, desplegades com pètals, que són colonitzades per la resta del programa col·lectiu, tant a l’interior com en les terrasses de les seves cobertes.

Un pati central és capaç de relacionar el conjunt. Aquest gran buit interior és a la seva vegada un espai tampó entre les condicions climàtiques de l’exterior i les precisions de confort de les diferents dependències funcionals del conjunt, implicant la radiació solar, els fluxos de l’aire i la temperatura inercial del terreny.