Pavelló per a l’Expo d’Horticultura 2014 a Qingdao

El pavelló va ser el símbol de l’Exposició Internacional d’Horticultura que es va celebrar a Qingdao l’any 2014 i tractava de transmetre la significació i els valors del propi esdeveniment.

La flor ha estat sempre una referència en la cultura Xina des de temps remots i la seva representació font d’inspiració.

Un envoltant tèxtil, capturava un espai natural al seu interior on es conreaven les espècies vegetals més significatives de les diferents latituds.

L’arquitectura és niada per la natura i la tecnologia es tractava com un model de germinació; tant una com l’altra havien evocar pedagògicament una nova manera de construir i habitar.

L’aparença remet a una flor, però el referent és un sistema que se situa més enllà de la pròpia flor; “Com explicar una flor amb una flor?”

El pavelló es va dissenyar per funcionar amb els recursos naturals, tendint cap a l’autosuficiència.

Gairebé tota l‘energia que es necessitava es produïa a través del sòl i el sol. L’energia del terreny es capturava per pous subterranis i climatizaba l’espai interior.

Els panells solars proporcionaven l’electricitat necessària per a ascensors i il·luminació.

L’aigua era recollida per la plataforma per a vianants, s’acumulava i s’utilitzava per regar les plantes i millorar el microclima de l’estiu través d’evapotranspiració.