Piscina cuberta a Lleida

El solar de la piscina coberta tipus “PCO-3” amb sales esportives auxiliars, està situat en l’extrem nord-est d’un àrea de l’eixample de la ciutat de Lleida.

El projecte, com a equipament públic, pretén, d’una banda, tenir la presència que li és pròpia, configurant i consolidant, des de l’accés, l’espai urbà existent, i d’altra banda, a la façana oposada, dialogar -tant des de l’interior, com des dels espais esportius exteriors com l’espai natural del riu; així doncs el propi edifici, es planteja com un espai de transició entre l’espai ciutat i el riu Segre.

L’edifici és producte d’un concurs de projecte, obra i explotació; així doncs l’esforç no només prioritza les seves solucions arquitectòniques ajustades a les necessitats del complex esportiu, si no que aprofundeixen en un bon comportament de l’edifici al llarg dels anys.

El projecte es planteja des de paràmetres bioclimàtics que redueixen els consums, garantint un confort interior i des de l’eficiència de les seves instal·lacions.

La llum natural és objectiu principal; el projecte es desenvolupa des de la llum. Tot l’equipament es construeix amb sistemes industrialitzats, garantint un espai diàfan i una ràpida i fàcil posada en obra.

El gran espai de piscines es cobreix amb unes grans plaques TT que incorporen, des de la seva fabricació, uns lluernaris que permetin una llum uniforme cap a l’interior de l’espai. L’envolupant de la façana Sud està composta d’una doble pell de policarbonat, combinada amb obertures practicables que aconsegueixen una ventilació natural. Uns panells de formigó pintats amb lluernaris, componen la façana Nord. Les instal·lacions de l’edifici produeixen energia renovable a partir de calderes de biomassa.

70%

Emisiones CO2
Kg CO2/m

50%

Mejora Impacto Ambiental

159,5%

Enegía consumida
KWh/m2 año