Plug-N-Harvest

Sistemes de recol·lecció d’energia multimodals passius i actius plug-n-play, economia circular per disseny, amb alta replicabilidad per a districtes autosuficients i edificis gairebé nuls

Detalls del projecte

Anys: 2017-2022
Rol del estudi:Líder del paquet de treball 4: Integració, implementació pilot i avaluació
Categoria: Projectes Europeus

Partners:

El projecte Plug-n-Harvest ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon2020 de la Unió Europea sota l’acord de subvenció número 768735 CEIM-UIC

Página web Plug-n-Harvest

El principal objectiu estratègic de la proposta PLUG-N-HARVEST és dissenyar, desenvolupar, demostrar i explotar un nou concepte modular Plug-n-play per a ADBE: Adaptable/Dynamic Building Envelopes (envolupants d’edificis dinàmics i adaptables), que es poden implementar en edificis existents tant residencials com no residencials. El sistema ha de ser capaç de proporcionar la màxima reducció possible de l’ús d’energia i la màxima recol·lecció possible d’energia CAP DE BESTIAR (fonts d’energia renovable), tant a escala d’edifici únic com de districte, al mateix temps que requereix costos d’instal·lació de mitjans a baixos i costos operatius gairebé-zero.

S’espera que la coordinació de tots els diferents sistemes d’emmagatzematge i energia PLUG-N-HARVEST -tant en l’edifici com a nivell de districte, al mateix temps que sigui rendible-, ofereixi la base per a nous enfocaments de recol·lecció d’energia activa, i és crucial per a l’èxit del projecte. A més, les dades generades durant la vida útil del projecte PLUG-N-HARVEST constituiran un actiu valuós i conduiran a conclusions i directrius útils.

Explotant els seus atributs modulars i plug-n-play, el sistema PLUG-N-HARVEST s’implementarà considerant els principis d’economia circular, la qual cosa permetrà implementar nous models de negoci basats en modalitats de lísing i rènting. El desenvolupament tècnic va acompanyat d’estratègies socials i econòmiques per a aconseguir les metes establertes.

La implementació de la solució PLUG-N-HARVEST condueix a la generació d’importants resultats clau i el nou coneixement produït aplana el camí per a la millora dels sistemes de recol·lecció i gestió d’energia. Els beneficis generats per la implementació del sistema garantiran l’establiment de metodologies de renovació més holístiques i energèticament eficients per a edificis residencials i comercials, blocs de construcció, districtes, ciutats intel·ligents, etc. El nostre equip es dedica a ajudar a aconseguir aquests resultats coordinant la integració dels sistemes tècnics i la implementació de la solució ADBE en els projectes pilot i facilitant la comunicació entre els diferents stakeholders (fabricador, consultors, arquitectura, propietaris de pilots, usuaris).

Video