Fotografia: Mar Serra Vivet / Contento studio – Ramon Frias

Casa Plantada

Es tracta de la remunta d’un habitatge unifamiliar.

L’habitatge original es va projectar amb la potencial possibilitat de poder ampliar-ne l’alçada al cap d’uns anys.

Va ser construida fa vint anys, i al 2018 es va portar a terme l’ampliació. La remunta, amb la seva nova distribució i infraestructura, s’ha desenvolupat amb el repte de no afectar la vida de l’habitatge existent. El projecte i la construcció es van definir en col·laboració als industrials que l’executarien, amb l’objectiu comú d’aconseguir els sistemes de fabricació i col·locació més eficients, la garantia de qualitat i els preus compromesos amb la propietat.

Com a arquitectes, ens vam marcar diverses premisses inicials per a poder executar el projecte en les circumstàncies esmentades. El sistema utilitzat havia de ser LLEUGER, per a no sobrecarregar la construcció existent, RÀPID, per acotar els inconvenients del dia a dia, i NET, per a minimitzar els residus de materials de l’obra.

En aquest sentit, el projecte sorgeix de la superposició de sistemes, els components fabricats i emboetats dels quals aterren uns sobre els altres a l’obra, en capes successives i complementàries.

L’esquelet es compon d’un ENTRAMAT DE FUSTA laminada, que descansa sobre els murs portants de la casa original. Les peces són bidimensionals, fabricades segons un patró establert en el projecte, conformant un bastiment tridimensional, que queda vist a l’interior.

L’entramat de fusta es cobreix en l’exterior amb una capa aïllant de panels d’encenall de fusta, embolicada amb una làmina transpirable. L’aparença definitiva de la façana és una ENVOLVENT CERÀMICA ventilada de superfície contínua que cobreix tant les superfícies verticals, com la coberta de la remunta. Cada una de les capes atén una de les prestacions determinades i és capaç d’acreditar els materials que la integren.

La remunta podria desmuntar-se i  els materials podrien ser reciclats, reutilitzats o bé servir com a matèria primera per a la indústria.

La fusta és la protagonista a l’espai interior, el mòdul lleuger amb què s’ha construït la remunta es mostra amb tota franquesa i proporciona la calidesa característica del mateix material.

La casa original, amb la seva remunta, il·lustra l’evolució de la construcció amb el pas dels anys.

Si esteu interessats en descobrir altres aspectes de l’edifici, podeu consultar els enllaços del nostre blog (disculpeu que els articles estiguin en castellà):

CASA PLANTADA, UNA REMONTA EN PANELES DE MADERA