Step2Sport

Renovació pas a pas cap a edificis SPORT de consum energètic gairebé nul

Step2Sport, un projecte cofinançat per la Comissió Europea, té com a objectiu donar suport a la renovació d’edificis esportius existents a través de la renovació pas a pas cap a edificis d’energia gairebé nul·la (NZEB).

En el projecte han participat 27 instal·lacions esportives pilot de 7 països de la UE (Suècia, Polònia, Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia i Bulgària).

Els edificis esportius pilot representaran els següents tres tipus d’instal·lacions esportives en diferents condicions climàtiques:

• Piscines: enfocat a piscines cobertes, perquè aquestes instal·lacions tenen un major consum energètic.
• Instal·lacions esportives cobertes: inclouen poliesportius multifuncionals, centres comunitaris, gimnasos (poliesportius escolars), instal·lacions esportives integrades, pistes de gel cobertes, etc.
• Instal·lacions esportives a l’aire lliure: es poden seleccionar pistes d’hoquei sobre gel a l’aire lliure, camps de futbol, d’atletisme i de tennis, etc. segons el país.

Durant la durada del projecte, els edificis esportius pilot han iniciat el procés de renovació energètic pas a pas mitjançant la implementació d’una àmplia varietat de mesures d’eficiència energètica i energies renovables. L’enfocament de renovació pas a pas és una estratègia eficaç per a aconseguir edificis esportius amb energia gairebé nul·la en els casos en què hi ha escassetat de recursos financers.

S’han definit plans d’acció per a la renovació energètica dels pilots, indicant les oportunitats de millora energètica a implementar en els pròxims 10 anys per a aconseguir NZEBs, així com els estalvis esperats any a any.

A partir de l’experiència obtinguda i la informació recopilada, s’ha elaborat un full de ruta amb l’objectiu de promoure la rehabilitació dels edificis esportius existents a la UE cap als nivells NZEB. S’ha dut a terme un pla de rèplica per a transferir els resultats del projecte i desencadenar la rèplica de renovacions en altres edificis esportius de la UE.

Picharchitects ha liderat la rehabilitació del projecte CEM La Bordeta, una instal·lació esportiva municipal situada a la ciutat de Barcelona, construïda en 2006. El propietari de l’edifici és l’Ajuntament de Barcelona (Institut Barcelona Esports). La instal·lació, amb una superfície bruta total de 5018m2, està composta per una piscina per a adults (25 x 10 m), una piscina per a nens (8,5 x 5 m), pista poliesportiva coberta i diverses sales polivalents. El consum total d’energia abans de la renovació va ser d’1.552.087 kWh / any.

Es van implementar diverses mesures d’eficiència energètica com un tanc intermedi estratificat per a millorar l’emmagatzematge de calor, bombes de circulació energèticament eficients, substitució d’halogenurs metàl·lics per il·luminació LED en la zona de piscina i instal·lació de temps, caldera de condensació, substitució de llums fluorescents per il·luminació LED, sensors d’il·luminació en vestuaris i passadissos i balanceig hidràulic de la planta termosolar existent.

Amb una inversió total de 104.173 € es va aconseguir un estalvi de 354.595 kWh /any (24%) / 21.966 € / any.

Amb passos addicionals per a aconseguir l’estàndard NZEB, l’estalvi total esperat seria de 714.224 kWh / any (46%) o 77.021 € / any.