Cubierta Verde Picharchitects Despacho Arquitectura Sostenibilidad Barcelona

      “La sostenibilitat és un compromís amb el futur. L’arquitectura, per ser sostenible, ha d’incorporar una autèntica reflexió sobre els recursos necessaris per a la seva construcció i habitabilitat.”

      “La sostenibilitat és un compromís amb el futur. L’arquitectura, per ser sostenible, ha d’incorporar una autèntica reflexió sobre els recursos necessaris per a la seva construcció i habitabilitat.”

Reducció de l’impacte ambiental

Un edifici simplement eficient no és sostenible si no va acompanyat per la qualitat arquitectònica dels espais, els materials, la relació amb les persones i la viabilitat econòmica. Des de la perspectiva de la economia circular, tots aquests aspectes entren en un àmbit compartit. Els nostres projectes es desenvolupen sota aquest concepte i van acompanyats de les següents certificacions ambientals: VERDE, LEED i BREEAM.

Besós Sostenible Torre de Jardines Picharchitects arquitectura Sostenible en Barcelona
Sección Bioclimática Verano Picharchitects Arquitectura Sostenible

Anàlisis energètic

Els càlculs energètics son l’eina de disseny fonamental per poder traduir el projecte en demanda energètica, confort i costos d’ús. El projecte ha d’incorporar aspectes bioclimàtics des de les fases inicials de disseny, tenint en compte que el 70% dels factors d’eficiència de l’edifici radiquen en criteris bàsics de projecte i sistemes bioclimàtics. Les respostes de la pròpia arquitectura i les seves instal·lacions es poden estudiar, calcular i dimensionar per a obtenir el millor resultat en termes d’eficiència energètica i expressió formal.

Pichenergy

Pichenergy és una divisió de Picharchitects.

Profunditzem i proposem solucions basades en la sostenibilitat, que donen seguretat als nostres clients front les creixents demandes energètiques, socials i la pujada de preus de l’energia.

A Pichenergy som experts en eficiència i estalvi energètic. Oferirem serveis d’assessorament, consultoria, estudis de viabilitat, auditoria i cerificació energètica, amb l’objectiu de reduir la demanda i el cost de l’energia, incorporar nous paràmetres lligats a la productivitat la salut i aplicar nous sistemes de producció d’energia.

Reus Temperatura Clima Sostenibilidad Picharchitects

Colaboramos con