Reflexió entorn al riu Besós, noves capes, usos mixtes entorn al sector industrial “Port de l’Estadella”

Barcelona Regional – Urban Development Barcelona ha encarregat a 12 equips de professionals reflexions sobre les zones de l’entorn urbà del Besós, el Llobregat i el mar de Barcelona, sota el nom «Arquitectura arran de l’aigua». Us mostrem la presentació del nostre treball al Port de l’Estadella, on es proposa una intervenció d’usos, volumetria, infraestructura i espai urbans, sense modificar l’urbanisme que actualment regeix en l’espai.

Barcelona Regional – Urban Development Barcelona has requested 12 teams of professionals to share their thoughts about the urban environment around the Besós river, the Llobregat river and the sea in Barcelona “Arquitectures arran de l’aigua» (Architectures on the waterfront). Here’s the presentation of our work in El Port de l’Estadella, where we suggest an intervention of uses, volumetry, infrastructure and urban space without altering the current urbanism.