PichArchitects, dins el programa formatiu d’Innovació Compartida, hem realitzat tallers amb tot l’equip sobre els nous Centres Covid-19, per reflexionar i trobar respostes a les noves necessitats. Aquestes idees s’han condensat en un sistema per a construir nous equipaments.

Tenim l’obligació de repensar els equipaments per tal de ser capaços de donar respostes en poc temps, adaptables i centrades en les persones, tot integrant mesures d’Economia Circular.

Per afrontar possibles situacions d’emergència cal disposar d’un nou model d’edifici equipament versàtil, basat en sistemes constructius industrialitzats:

  • Capaç de donar cabuda a diferents necessitats assistencials, podent absobir canvis d’ús amb molt poc esforç.
  • Centrat en la salut i benestar dels seus usuaris.
  • Pensat per a poder ser construït en molt poc temps,
  • Basat en solucions constructives  existents a la indústria local.
  • Concebut per a poder ser desmuntat en cas de deixar de ser necessari 
  • Reutilitzar els seus components en una altra ubicació.