Picharchitects/Pich-Aguilera porta des del 2004 treballant en el districte de la innovació 22@ i col·laborant amb l’Associacio 22@network.

La transformació urbana del 22@ també és un cas d’èxit i també va saber sintonitzar amb les expectatives de la ciutat.

La vitalitat del 22@ depèn de molts factors, però fonamentalment de la capacitat de vehicular la triple sostenibilitat:

Pel que fa a la sostenibilitat ambiental, aquest és un objectiu compartit per tots els agents del districte: des dels veïns que l’habiten, especialment els més joves,  fins a les empreses que només s’implanten en edificis que comptin amb una certificació ambiental. El nou Pla incorpora alguns punts interessants, com la inclusió de superfícies de coberta vegetal i/o fotovoltaica, el tractament del sòl i dels espais lliures, entre d’altres.

A nivell de sostenibilitat social és positiva la densificació habitacional que planteja el Pla, tant en el sentit social com el d’impulsar la mixtura d’usos al districte, tot i que la inclusió d’habitatge protegit no hauria d’impedir la generació d’habitatge lliure per a les persones que vénen a treballar-hi i no poden accedir a un habitatge protegit.

Pel que fa a la sostenibilitat econòmica, és evident que els plans urbanístics no fructifiquen sense agents disposats a invertir-hi recursos econòmics.

És necessària, en definitiva, una massa crítica d’innovació, de sostenibilitat, i de mixtura social per mantenir i reforçar l’èxit d’un 22@ que és i ha de continuar essent un referent al món de com les ciutats poden aportar valor econòmic, social i ambiental a través de l’urbanisme.

Podeu consultar l’article sobre urbanisme i sostenibilitat que en Jordi París va redactar per al 22@ Network, aquí.

Podéis consultar el artículo sobre urbanisme y sostenibilidad que Jordi París redactó para el 22@ Network, aqui.

You can read the article about urban planning and sustainability that Jordi París wrote for the 22@ Network, here.