Projecte Europeu BECA, monitoratge i sensibilització en el consum energètic

La missió de BECA és ajudar la Unió Europea a complir els seus objectius de reduir el consum d’energia en habitatge.

Detalls del projecte

Anys : 2011-2013
Categoría: Innovació aplicadaProjectes Europeus

Més info: duració de 3 anys, 18 empreses, 7 països Europeus.
This project is partially funded under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP) as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme by the European Community.

Partners:

Página web

 Beca Picharchitects Barcelona Arquitectura Sostenible Sostenibilidad

El projecte BECA s’emmarca dins dels objectius europeus de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, mitjançant una significativa reducció del consum d’energia i aigua, en el sector de l’habitatge social a Europa, a través d’accions actives dels usuaris dels edificis, des del suport de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

El projecte BECA es fonamenta en el monitoratge de consums en edifici d’habitatges, en un total de 7 països diferents d’Europa. Durant un període de 3 anys cada país monitorava l’electricitat, el gas, la calefacció i l’aigua d’un nombre important d’habitatges (1.600 unitats en tota Europa). El projecte havia d’avaluar la conscienciació de l’usuari en els seus consums i analitzar la influència que el seu coneixement comportava en l’eficiència de l’energia i els recursos.

El projecte s’ha conclòs definint les diferències, necessitats i requeriments entre els diferents casos europeus. Cal destacar que el nivell de desenvolupament tecnològic i de know-how dels sistemes de gestió utilitzats en els habitatges de Manresa és un dels més avançats entre els altres socis europeus.