Projecte Europeu BECA, monitoratge i sensibilització en el consum energètic

La missió de BECA és ajudar la Unió Europea a complir els seus objectius de reduir el consum d’energia en habitatge.

El projecte BECA s’emmarca dins dels objectius europeus de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, mitjançant una significativa reducció del consum d’energia i aigua, en el sector de l’habitatge social a Europa, a través d’accions actives dels usuaris dels edificis, des del suport de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

El projecte BECA es fonamenta en el monitoratge de consums en edifici d’habitatges, en un total de 7 països diferents d’Europa. Durant un període de 3 anys cada país monitorava l’electricitat, el gas, la calefacció i l’aigua d’un nombre important d’habitatges (1.600 unitats en tota Europa). El projecte havia d’avaluar la conscienciació de l’usuari en els seus consums i analitzar la influència que el seu coneixement comportava en l’eficiència de l’energia i els recursos.

El projecte s’ha conclòs definint les diferències, necessitats i requeriments entre els diferents casos europeus. Cal destacar que el nivell de desenvolupament tecnològic i de know-how dels sistemes de gestió utilitzats en els habitatges de Manresa és un dels més avançats entre els altres socis europeus.