Breinco VENT SCREEN®

Procés d’innovació i desenvolupament tecnològic d’una envolupant arquitectònica Vent-Screen

Detalls del projecte

Anys: 2010-2012
Rol del estudi: Procés d’innovació i desenvolupament tecnològic d’una envolupant arquitectònica Vent-Screen
Category: Innovación aplicada, Colaboración con industria

Partners:

Página web

El projecte d’innovació VENT SCREEN® s’ha realitzat en el camp de la façana ventilada amb l’objectiu d’aportar noves prestacions i noves possibilitats de composició en la façana ventilada, així com una integració de components arquitectònics i tecnològics.

A la regió geogràfica mediterrània, l’envolupant de l’edifici juga un paper clau en el control tèrmic tant a l’estiu com a l’hivern, sent la façana ventilada una de les solucions més potents per a disminuir el sobreescalfament dels edificis a l’estiu i evitar problemes d’humitat a l’hivern, eliminant i refrescant contínuament l’aire de la cambra d’aire.

Una dels principals avantatges del sistema VENT SCREEN® és l’alta resistència del material, capaç de suportar elevades sobrecàrregues puntuals, la qual cosa permet l’aplicació de la solució al nivell de planta baixa. Un altre avantatge és l’alta durabilitat assegurada per l’aplicació de pigments de color directament sobre la massa del material i la seva resistència a la llum ultraviolada i qualsevol altre impacte extern. Les propietats acústiques del material permeten una alta reducció de la contaminació acústica procedent de l’exterior.

Considerant l’estètica, el gran format del sistema VENT SCREEN® assegura una instal·lació més ràpida i un aspecte innovador de la façana. Les textures proposades ajuden a disminuir la quantitat de radiació solar rebuda mitjançant tècniques d’acte-ombrejat.

El sistema és adaptable a qualsevol disseny arquitectònic i ofereix potencial per a crear un alt impacte estètic, incloent-hi acabats especials i microgranulats. L’adaptabilitat inclou també el fet que el mateix color i/o patró també es pot aplicar en el paviment, creant continuïtat en l’espai.

El sistema es va aplicar en el centre de recerca i edifici d’oficines de la Fundació LEITAT en 2016, donant com a resultat un aspecte creatiu i lúdic però elegant i seriós, que representa bé el caràcter del seu ocupant.