Fotografia: Simón García

Centre Cívic Les Corts Joan Oliver Barcelona

L’edifici, que acull el Centre Cívic Joan Oliver, va ser construït cap al final dels anys 90. Els seus serveis es desenvolupen a la planta baixa i els seus diferents espais s’articulen en els dos costats d’un passadís longitudinal, on s’ubiquen les aules i despatxos, i al costat oposat, el gimnàs i els vestidors.

El Districte de Les Corts va promoure l’ampliació de l’edifici construint una planta més que abracés la totalitat de la planta baixa per a poder donar cabuda a nous espais i activitats. Per a dur a terme el projecte es van exigir dos condicionants de partida. Per un costat, la mínima afectació, en temps i molèsties, a l’activitat i, per l’altre la possibilitat de fer de l’equipament un edifici que plantegés i visualitzés la sensibilitat mediambiental.

No es tractava de desenvolupar solament un projecte d’arquitectura, sinó també de donar una proposta funcional amb solucions industrials existents que aportessin garantia de rapidesa, qualitat i sostenibilitat.

L’edifici es planteja amb una construcció lleugera industrialitzada en els seus elements estructurals i d’envolupant. Havien de ser sistemes que poguessin ser conformats en taller i assemblats a l’obra. La decisió havia de suposar avantatges d’efectivitat, de disminució de residus i de control en la qualitat i els recursos, tant en el procés de fabricació com en la col·locació a l’obra. El projecte proposa una estructura metàl·lica que cobreix grans llums i una coberta de xapa grecada corbada autoportant i multicapa, que arquitectònicament vol recordar la volta catalana. Les façanes són de panells de fusta contralaminada de gran format amb aïllament i acabats integrats. En l’est i oest la presencia la té la vegetació.

11%

Emisiones CO2
Kg CO2/m

76%

Enegía consumida
KWh/m2 año

A

CEE

Si esteu interessats en descobrir altres aspectes de l’edifici, podeu consultar els enllaços del nostre blog (disculpeu que els articles estiguin en castellà):

Centro cívico Joan Oliver – Pere Quart (Les Corts)
Centro cívico Joan Oliver – Pere Quart (Les Corts) – In process