Centre Cívic Les Corts Joan Oliver

Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2016
Superficie: 1.020m² (reforma) + 970m²
Pressupost: 1.420.000€
Estat: Construit
Tipología: Terciari, Rehabilitació
Fotografía: Simón García, Janka Félegyházi

Més informació

– Projecte desenvolupat donis dels criteris d’avaluació VERDA (GBCe).
– Obra industrialitzada amb sistemes lleugers.

Situació

Etiqueta
energética
A
Emisions de CO2/any
11
KWh/m2 any
Energía consumida
anualment
76
KWh/m2 any

Información general

L’edifici, que acull el Centre Cívic Joan Oliver, va ser construït cap al final dels anys 90. Els seus serveis es desenvolupen a la planta baixa i els seus diferents espais s’articulen en els dos costats d’un passadís longitudinal, on s’ubiquen les aules i despatxos, i al costat oposat, el gimnàs i els vestidors.

El Districte de Les Corts va promoure l’ampliació de l’edifici construint una planta més que abracés la totalitat de la planta baixa per a poder donar cabuda a nous espais i activitats. Per a dur a terme el projecte es van exigir dos condicionants de partida. Per un costat, la mínima afectació, en temps i molèsties, a l’activitat i, per l’altre la possibilitat de fer de l’equipament un edifici que plantegés i visualitzés la sensibilitat mediambiental.

No es tractava de desenvolupar solament un projecte d’arquitectura, sinó també de donar una proposta funcional amb solucions industrials existents que aportessin garantia de rapidesa, qualitat i sostenibilitat.

Exteriores

L’edifici es planteja amb una construcció lleugera industrialitzada en els seus elements estructurals i d’envolupant. Havien de ser sistemes que poguessin ser conformats en taller i assemblats a l’obra. La decisió havia de suposar avantatges d’efectivitat, de disminució de residus i de control en la qualitat i els recursos, tant en el procés de fabricació com en la col·locació a l’obra. El projecte proposa una estructura metàl·lica que cobreix grans llums i una coberta de xapa grecada corbada autoportant i multicapa, que arquitectònicament vol recordar la volta catalana. Les façanes són de panells de fusta contralaminada de gran format amb aïllament i acabats integrats. En l’est i oest la presencia la té la vegetació.