Complex residencial de 69 habitatges

Sabadell, Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2020
Superficie:
8.321,53 m2 sobre rasant
3025,88 m2 baix rasant
Estat:  Construit
Tipología: Habitatge
Fotografía: Janka Félegyházi

Més informació

Equip de disseny: Picharchitects/Pich-Aguilera
Promotor Privat: NeinorHomes
Constructor: Clasica Urbana
Estructura: Picharchitects/Pich-Aguilera
Instalacions: TDI instalaciones
Mesuraments i Pressupostos: G3 gestión de proyectos y obras
Direcció executiva: TPF Ingeniería
Project Manager: Acerta

Situació

Informació general

La implantació urbana de l’edifici té un front de major altura (PB+5) a la carretera de Barcelona i un volum de PB + 2 als carrers Lepant i Buxeda. Els habitatges estan distribuïts en 4 per replà, amb les exigències i resposta que les diverses orientacions obliga a resoldre.

El projecte ha reforçat els requeriments de reculades i vols urbanísticament permesos, amb la finalitat de singularitzar la torre i fragmentar les façanes, mitjançant una volumètrica que s’adapta al pendent dels carrers on se situa.

L’accés al conjunt es planteja a la cantonada de la torre. La planta baixa es recula i es protegeix amb un tancament perforat que millora la privacitat sense perdre les condicions d’il·luminació i ventilació natural.

L’altura màxima reguladora permet uns dúplexs en les últimes plantes.

Situació i emplaçament

La proposta planteja 69 habitatges en 3 tipologies. En planta baixa es projecten 15 habitatges passants amb accés directe des del carrer i un jardí orientat cap a la zona comuna interior. En les plantes tipus es distribueixen 40 habitatges amb ventilació creuada a la zona d’estar, a través dels seus amplis balcons; els balcons són vertebradors de connexió entre els espais interiors. En les últimes plantes es desenvolupen 14 habitatges dúplexs, amb els seus balcons i terrasses en coberta.

Tal com el promotor sol·licitava s’han projectat el major percentatge d’habitatges de tres dormitoris.

El conjunt construït comparteix una zona comuna enjardinada amb piscina.

Constructivament ens hem adaptat als requeriments establerts pel promotor. Es poden destacar els sistemes constructius de façana, cobertes, estructura dels àtics i prefabricació de les escales.

Exteriors

La façana exterior és una façana prefabricada i ventilada amb fulla portant interior de panells de formigó i una fulla exterior de làmines de fibrociment en llibret. El panell de formigó cap a l’interior, a més de la seva propietats estrictament estructurals, té una funció d’inèrcia tèrmica i pot dotar a l’habitatge d’una radiació de calor i frescor, segons l’estació climàtica, amb el seu conseqüent bon i eficient comportament energètic. Les façanes interiors són lleugeres de panell sandvitx d’acer micro nervat, el comportament tèrmic és estrictament oposat al dels habitatges orientats cap al carrer, en aquest sentit la lleugeresa del seu sistema obliga a donar-li l’estanquitat i màxim aïllament perquè no existeixin infiltracions i la calor o frescor produïda des del seu interior es produeixi amb la mínima incidència de pèrdues cap a l’exterior.

Les cobertes són planes i practicables per a l’ús dels habitatges en dúplexs de les plantes superiors. L’edifici ha col·locat unes noves lloses filtrants industrialitzades, dissenyades en col·laboració amb una indústria local de paviments, que incorporen l’aïllament tèrmic i garanteixen l’encaix entre peces, així com la filtració d’aigua de pluja. El desenvolupament de la peça ha tingut en compte la importància d’una ràpida col·locació, l’estabilitat al moviment i la pròpia resistència del formigó premsat.

L’estructura i tancament de la planta superior dels dúplexs és una estructura metàl·lica lleugera, coberta amb xapa grecada i façana lleugera de panell sandvitx micronervado. El mòdul té un lleuger gruix que, en tractar-se d’elements industrialitzats i en sec, afavoreix la màxima altura permesa i una ràpida execució.

El gran nombre d’escales va portar a prefabricar-les per a millorar la seva qualitat, eliminar paviments i agilitar l’execució. Per a accedir a les zones d’instal·lacions es disposa de trapes reduint la superfície destinada a sortir i economitzat la solució.

Sostenibilitat i economía circular

Mitjançant les solucions constructives i aïllaments tèrmics previstos, s’assegura un edifici de baixa demanda i sense ponts tèrmics. La certificació energètica serà una A i s’obtindrà el segell ambiental BREEAM “molt bo”. Les solucions industrialitzades proposades redueixen el minvament de material i residus. En els aïllaments tèrmics s’ha optat per materials “saludables” com la llana de roca i aïllants naturals en façanes.

L’obra s’ha desenvolupat des d’un enteniment projecte i obra, amb l’objectiu mutu de trobar les millors solucions que puguin proporcionar la millor relació qualitat i cost. La interrelació estreta entre les propostes de projecte i els ajustos que l’obra troba en el seu dia a dia ha possibilitat la flexibilitat i millora de les solucions finals.

Si estáis interesados en descubrir otros aspectos del edificio, podéis consultar estos enlaces de nuestro blog:

Edificio Neinor Sabadell: los detalles de su construcción
 – Finalizan las obras del conjunto residencial en Sabadell
 – 69 viviendas en sabadell para Neinor Homes Promotora, construida por Clasica Urbana