Edifici Neinor Pintor Alsamora

Barcelona, Spain

Detalls del projecte

Any: 2014
Superficie:
2.845 m² (obra nova)
644 m² (reforma).
Pressupost: 2.114.357€
Tipología: Residencial
Fotografía: Jordi Martí

Més informació

Obra industrialitzada amb sistemes mixtos.
Projecte desenvolupat donis dels criteris d’avaluació VERDE (GBCe).

Situació

Etiqueta
energética
A
Emisions de CO2
62%
Kg CO2/m2
Energía consumida
62%
kWh/m2 any

Informació general

Es tracta d’un edifici d’habitatges de nova planta en el barri de Nou Barris de Barcelona.

El bloc conté 34 habitatges i un soterrani destinat a aparcament.

Situació i emplaçament

El volum s’alinea al carrer per a consolidar el front urbà; des de la façana al carrer s’accedeix a tres vestíbuls i tres nuclis de comunicació vertical que donen entrada a dos habitatges de tipologia passant; de manera que els habitatges gaudeixen de doble orientació i vistes cap al carrer i l’espai verd posterior. Totes les tipologies són de 3 dormitoris.

L’edifici voreja un espai verd alliberat a l’interior d’illa i al qual s’orienten àmplies terrasses, permetent així una doble presència cap a la ciutat. Una façana urbana sòbria que evoca la silleria tradicional, en contrast amb un front lleuger i domèstic cap al parc.

Exteriors

L’envolupant de l’edifici s’ha sistematitzat per a poder executar-se de forma industrialitzada, mitjançant components fabricats a taller i assemblats a l’obra; l’estructura reticular rep una família de panells de formigó prefabricat que són ancorats i serveixen de base a un sistema de façana ventilada, conformat per làmines lleugeres de fibra de fusta. La fusteria és a base de components d’alumini amb persiana i accessoris incorporats, que s’integren i subjecten als panells, així doncs la fusteria serveix de guia per a la disposició del conjunt de l’envolupant exterior, garantint l’estanquitat de l’edifici i el consegüent ordre en l’obra. La façana cap al parc, més domèstica. S’executa mitjançant panells industrials d’acer, clipats, amb l’aïllant incorporat, que reben els components modulars de la fusteria d’alumini. Els ampits dels balcons es resolen mitjançant un entramat d’acer prelacat, muntats en obra amb cargols.

La coberta de l’edifici és accessible directament des de les zones comuns i compte també amb un sistema sec d’estanqueitat i aïllament. Es compon de lloses acabades de ciment premsat sense armadura, fixades a una base aïllant. El conjunt pot ser fàcilment muntat i desmuntat sobre una làmina impermeable independent i sense problemes de retracció.

Així doncs, l’arquitectura sorgeix de la confluència entre les condicions urbanes, funcionals, tècniques i econòmiques, que acaben conformant la seva aparença.