Escola Roc Blanc Ponent-Terrassa

Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2005
Superficie:
927,03 m² (primera fase)
2.405 m2 (segona fase)
Pressupos:
934.221,96€ (primera fase)
1.844.150,07€ (segona fase)
Estat: Construit
Tipología: Terciari, Educatiu
Fotografía: Nacho Alegre

Més informació

Situació

Informació general

La construcció d’escoles que cobreixen unes necessitats molt a curt plaç d’escolaritat fa possible descobrir les possibilitats de la indústria, analitzar molt profondament els sistemes constructius i descobrir noves expectatives formals.

El projecte sorgeix d’un concurs de projecte i obra, així doncs ja en la proposta de concurs es va establir la implicació del projecte amb un sistema industrial que pugui desenvolupar el projecte amb els requisits.

El desenvolupament del projecte i obra ha obligat a crear les complicitats necessàries per fer satisfer unes qualitats arquitectòniques, de construcció de sistemes, de costos i de plaços.

Situació i emplaçament

El Ceip s’ha desenvolupat en dues fases, amb la complexitat que suposa de projecte i posterior construcció el plantejar la proposta tenint present que la segona fase es desenvoluparà amb ple funcionament de la primera fase.

Dos volums clarament diferenciats plantegen aquestes dues fases.

La primera fase de l’escola orienta les aules cap a sud i deixa els serveis cap a nord, un passadís central distribueix els espais. L’estructura és únicament uns mòduls estructurals que incorporen els banys i peces humides de l’edificació, entre mòduls la planta es lliure i s’ubiquen aules i dependències de servei a les aules.

La segona fase redueix la crugia conjunta, les aules donen a nord, tal com un bon funcionament de les aules de primària aconsella, a sud únicament existeixen els accessos i nuclis de comunicació vertical creant dobles i triples espais. L’ordre estructural funciona com a la primera fase, uns mòduls tridimencionals estructurals sobre els quals es recolzen lloses alveolars cobrint crugies de 11.50 m.

Entre els dos volums i abraçant tot l’espai d’esbarjo s’ubica el poliesportiu, amb accés directe a les aules de primària.

La simplicitat funcional i formal es dinamitza amb el color.