Ampliació de l’escola Teresianes-Ganduxer

Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2014
Superficie: 2.845 m² (obra nova) 644 m² (reforma)
Estat: Construit
Tipología: Terciari
Fotografía: Simón Garcia

Més informació

Obra industrialitzada amb sistemes mixtos.
Desenvolupat des dels criteris d’evaluació VERD (GBCe).

Situació

Etiqueta
energética
B
Millora impacte ambiental
56%
Emisions CO2
Kg CO2/m
53
Energía consumida
KWh/m2 año
227

Información general

Es tracta de l’ampliació del Col·legi Concertat de les Teresianes al carrer Ganduxer de Barcelona.

El repte principal va ser plantejar una ampliació en un entorn protegit, on la presència d’un primer edifici projectat per Antoni Gaudí inundava el conjunt.

Es van estudiar varies ubicacions de la nova construcció i es va decidir situar la ampliació en el lloc més adequat per no afectar la visibilitat de l’edifici Gaudí.

El nou volum respecte l’alçada i distàncies dels edificis colindants i es lliga funcionalment al pavelló esportiu existent.

L’edifici havia de parlar del seu temps, sense donar l’esquena a les textures pròpies del edifici existent, així doncs s’ha optat per una façana teixida ceràmica, que fa de gran gelosia, cap el carrer i elements lleugers i lluminosos cap l’interior de l’escola. Aquesta doble pell que tamitza tèrmica i lumínicament l’interior permet una llibertat i flexibilitat en la distribució de les finestres i els elements opacs necessaris funcionalment.

Exteriores

La ubicació del edifici permet reestructurar el funcionament general del Col·legi i possibilita diferenciar clarament un accés per alumnat de segon cicle, així com dotar de serveis extraescolars que no interfereixen amb la els horaris i funcionament escolar i de la comunitat religiosa. La nova ampliació re-ubica tots els cursos de Batxillerat i quart d’ESO, així com dota al col·legi d’un nou espai esportiu cobert amb les infraestructures necessàries per poder donar servei escolar i extra-escolar.

Es va proposar una estructura metàl·lica penjada que permet dotar al edifici d’una planta diàfana.

Interiores

Les aules es distribueixen des d’un passadís-distribuïdor central que rep llum, a cadascuna de les plantes, a partir d’una xemeneia solar. Els interiors es proposen des de la màxima austeritat i simplicitat, segons les necessites estrictes del centre.

Sostenibilidad y economía circular

Tot el projecte s’ha treballat per aconseguir el mínim consum de climatització i mínim consum de renovació del aire interior. La vegetació juga un paper important en la qualitat del aire i coopera amb la maquinaria necessària per reduir la contaminació. S’ha optat per sistemes radiants de climatització com a solució que proporciona un major confort i transferència tèrmica.