HOLISTEEC. Eina integral informàtica

Desenvolupament d’un Suport Holístic per al disseny i construcció dels edificis Energèticament Eficients, Integrant l’Optimització de Cicle de Vida.

Detalls del projecte

Any: 2013-2017
Rol del estudi: Suport integrat holístic i optimitzat del cicle de vida per al disseny i la construcció d’edificis energèticament eficients.  Demostració de les eines de la plataforma Holisteec en el disseny del projecte Kosk a Turquia.
Categoría: Projectes Europeus

Topic nr. y espec.: Horizon 2020
FP7-2013-NMP-ENV-EeB

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No. 609138.

Partners:

Página web

Les eines BIM estan guanyant importància en el sector de la construcció a escala mundial. No obstant això falta una solució integral que facilitaria l’intercanvi d’informació entre els diferents actors del procés de disseny, construcció, i ús dels edificis. El projecte HOLISTEEC cerca una solució per a gestionar tot aquest procés tenint en compte tot el cicle de vida de l’edifici, igual com la influència del seu entorn, amb l’objectiu principal de millorar decisivament l’eficiència energètica de l’ambient construït. Tots els actors involucrats en el procés de construcció-arquitectes, dissenyadors, enginyers, contractistes, propietaris, usuaris, administracions públiques i altres, haurien de ser capaces d’interactuar efectivament.

El resultat del desenvolupament del projecte HOLISTEEC serà una plataforma de programari col·laborativa, basada en conceptes BIM i on-the cloud, que permetrà l’optimització del procés de construcció tenint en compte criteris múltiples proporcionats per tots els actors involucrats en el procés.

Picharchitects, com a estudi amb una àmplia experiència en aplicació de les eines de disseny 3-dimensional i mig-ambiental, aporta la seva experiència en la gestió d’un dels projectes pilot (Conjunt residencial a Turquia, juntament amb Acciona). També està involucrat en el desenvolupament de la metodologia general, models de negoci i l’anàlisi de la cadena de valor (value chain analysis).