Fotografia: Jorge Taboada

Macrocentre Comunitari Sant Bernabé, Monterrey, Méxic

El projecte que para el centre comunitari de Sant Bernabé proposa un Edifici-Carrer, que assagi i transmeti els valors cívics inherents a la estructura urbana del propi barri. D’aquesta manera, les utilitats específiques del programa funcional s’ubicaran en volums disgregats, disposats al llarg d’una directriu, configurant així un carrer que funcionarà com a tal i que serà realment el cor del projecte.

Aquest Edifici-Carrer es concep com un marc per la relació i expressió dels individus i la comunitat, de tal manera que agafarà força a mesura que els ciutadans ho vagin descobrint i vivint lliurement. A la vegada les seves traces procuren enllaçar amb la trama de carrers del barri existent, prolongant així els seus recorreguts més habituals i donant prioritat al transeünt en front al tràfic rodat. Aquest carrer inferior vertebra els cossos edificats que alberguen el programa funcional del centre comunitari i respon a una visió urbana en el seu conjunt, en aquest sentit el seu recorregut queda pautat per tres espais de certa amplitud que podríem anomenar places, vinculades cadascuna d’elles a una activitat confrontant. Per una altra banda, el conjunt del projecte ha estat pensat com una infraestructura bioclimàtica que col obtenir els seus nivells de confort combinant els recursos naturals locals, tant climàtics com materials, deixant la contribució de l a maquinària convencional com una dotació complementaria tan sol per atendre les puntes tèrmiques més extremes al llarg de l’any.

El projecte preveu una dotació per la producció d’energia renovable, integrada en la arquitectura a partir del sistema de “jàsseres solars” que conformen els umbracles de les places. Més enllà de l’àmbit del centre comunitari pròpiament dit , el projecte vol reflexionar d’una manera oberta sobre els seus límits en un temps i un espai, tal com convé a una estructura urbana. Per últim, cal dir que la estructura del Centre Comunitari de sant Bernabé explora una aparença que sigui capaç de transmetre la dignitat del compromís cívic que el propi edifici representa a la vegada que la seva presència en mig de la ciutat hauria de contribuir a la difusió dels valors que ho impulsen.

Si esteu interessats en descobrir altres aspectes de l’edifici, podeu consultar els enllaços del nostre blog (disculpeu que els articles estiguin en castellà):

Macrocentro Comunitario San Bernabé (I): Proyecto
 – Macrocentro Comunitario San Bernabé (II): Proceso constructivo
 – Macrocentro Comunitario San Bernabé (III): Innovación