Marcos Insularis mitjançant tecnologia D.fab

Solució aïllant per a obertures arquitectòniques

Detalls del projecte

Anys: 2020-2023
Rol de l’estudi: Disseny arquitectònic i disseny de concepte bioclimàtic.
Categoria: Col·laboració amb indústria

Partners:

Cemex Global R&D

Les obertures arquitectòniques solen sofrir problemes de trencament de pont tèrmic. Encara que el formigó sembla una elecció inesperada per a resoldre aquests problemes, gràcies a les innovadores mescles de formigó, hi ha aplicacions en les quals aquesta estratègia encaixa perfectament.

Cemex Global R+D ha desenvolupat una tècnica constructiva innovadora -dins de la seva portafolio de tecnologies de fabricació digital (D.fab)- anomenada Digital Morphing, la qual aprofita i combina processos avançats de Control Numèric Informatitzat (CNC) amb les propietats aïllants del seu formigó InsularisTM per a fabricar elements arquitectònics que milloren la aislación tèrmica en façanes.

El nostre equip ha identificat un gran potencial en aquesta solució. D’una banda, el formigó aïllant, InsularisTM, que a més de tenir una conductivitat tèrmica similar a la dels materials aïllants tradicionals també té una bona resistència mecànica, es pot utilitzar en les façanes dels edificis, proporcionant la resistència tèrmica necessària a l’edifici i, al mateix temps, aprofitant una de les principals qualitats arquitectòniques del formigó: el fet que no NO necessita capes addicionals i pot romandre desprotegit, visible, i atractiu. Addicionalment, aquest és un material de base mineral resistent al foc, la qual cosa contribueix a la protecció contra incendis.

Fent sinergia amb aquest material, la fabricació digital que utilitza Cemex permet efectuar operacions de conformat d’alta precisió, però amb una gran flexibilitat, oferint una customización total on el límit és la imaginació.

Existeixen múltiples aplicacions d’aquesta tecnologia. El primer que hem explorat és utilitzar-ho com a marc exterior aïllant per a les obertures arquitectòniques. Amb base en les necessitats del projecte pilot d’uns habitatges unifamiliars a Barcelona, es va proposar un marc d’entrada per a resoldre el detall entre l’estructura del pis i la paret, evitant pèrdues tèrmiques amb el material aïllant tèrmic addicional.

Com es va esmentar anteriorment, aquesta tecnologia permet la personalització dels components del sistema. Des del punt de vista pràctic, la il·luminació o un sistema d’entrada es poden integrar fàcilment i sense problemes en els components de InsularisTM. D’altra banda, des del punt de vista estètic, qualsevol patró 3D individual pot fresar-se en el volum dels components, permetent als usuaris de l’edifici identificar-se amb el seu edifici i també millorar l’orientació en l’entorn urbà.

En definitiva, la tecnologia es va implementar amb èxit en un projecte pilot, on l’edifici residencial compta amb un marc d’entrada personalitzat. Es compon de components plans fixats individualment, instal·lats en un marc continu visible des del front i la part inferior. El projecte pilot va validar l’aplicació tant en construccions noves com en modernitzacions i rehabilitacions energètiques d’edificis existents.