Productes sostenibles amb Danosa

Estudi del mercat i comparació de productes a nivell ambiental

Detalls del projecte

Any: 2021
Rol de PichInnovation: recerca de productes sostenibles en comerç
Categoria: Col·laboració indústria

Partners:

El projecte de recerca per a Danosa està enfocat en l’avaluació de la sostenibilitat (sobretot ambiental i econòmica) dels productes de Danosa, comparant-los amb productes del mercat amb característiques funcionals semblants, seleccionant aquells que es presenten com o es podrien considerar sostenibles. Es van investigar els productes sostenibles en mercat, com els basats en productes reciclats, d’origen natural o que poden ser circulars a nivell de connexions o aplicacions.

Basat en l’objectiu del projecte, la recerca respon a les següents preguntes:

  • Què fa que un material sigui sostenible en termes d’impacte ambiental?
  • Quin dels materials analitzats té un millor comportament mecànic/ tèrmic/ acústic i altres?
  • On s’utilitzen aquests materials i com s’integren en els sistemes constructius de l’edifici?
  • Quins de les característiques dels productes són fonamentals per a comparar la seva funcionalitat, segons la seva aplicació?
  • De quin país procedeixen aquests productes i tenen proveïdors a Espanya?
  • Com podem comparar els productes d’una manera raonable i intuïtiva?

Aquest projecte de recerca s’ha realitzat sobre materials aïllants (tèrmics, acústics), impermeabilizantes, drenatge, geotèxtils i morters per a edificació.

Es va utilitzar la DAP (Declaració Ambiental de Producte) dels productes seleccionats com a eina per a avaluar els impactes ambientals.

Aquesta recerca té dues parts principals. La primera part és identificar productes sostenibles equivalents als de DANOSA, a nivell internacional. Per a això, es van seleccionar els 10 productes més rellevants per a cada gamma de productes. La segona part consisteix en la comparació dels productes suposadament sostenibles amb els productes de DANOSA en termes de rendiment funcional i econòmic, impacte ambiental.

Es considera un material com a sostenible quan, en termes mediambientals, procedeix de fonts renovables, abundants i pròximes, consumeix poca energia o no és (o menys) contaminant durant el seu cicle de vida, té un percentatge de material reciclat, és durador, és reciclable i / o biodegradable.

En termes econòmics, un material és sostenible si té un model de desenvolupament just i té un preu accessible. A nivell de sistema, es considera positivament quan el producte està integrat de forma fàcilment desmuntable, per a la seva posterior reutilització, remanufacturació o reciclatge.

Els resultats es presenten en gràfics per cada grup de productes, comparant múltiples característiques dels productes per a poder avaluar ja visualment el seu rendiment. Finalment s’elaboren unes comparatives que ponderen les característiques seleccionades, permetent així determinar els productes amb les millors prestacions en tots els sentits.

Els productes de Danosa tenen bons resultats sobretot en els casos quan el contingut reciclat sigui alt, sent una de les estratègies de sostenibilitat principals de Danosa. L’anàlisi ha permès identificar quals productes es poden establir en el mercat com a sostenibles, i quals presenten possibilitats de millora. També identifiquem oportunitats de millorar la comunicació de les característiques mediambientals al client de Danosa, igual com a possibles riscos que poden afectar el futur de la seva producció.