Il·luminació de malla metàl·lica per a façanes (Metalmesh Lighting)

Desenvolupament d’una il·luminació LED a base de malla metàl·lica per a il·luminació de façanes

Detalls del projecte

Any: 2015
Categoría:
Colaboració amb industria, Innovació aplicada
Rol del estudi: Disseny de façanes i integració dels elements tecnològics i integració arquitectònica

El concepte del desenvolupament de Metalmesh Lighting és un nou pla de llum, adossat a la façana principal d’un edifici, amb múltiples funcions. Actua com un colador per a la llum provinent de l’exterior, com a protecció de la privacitat durant el temps de treball, així com a element de comunicació de l’empresa, permetent la personalització d’acord amb la seva identitat corporativa.

La façana està composta principalment per una superfície de malla metàl·lica que sosté nombrosos punts de llum d’il·luminació LED, amb un ritme de col·locació i grandària dissenyada segons cada projecte en particular i personalitzat segons les especificacions del client. La configuració de la llum com a capa principal que actua com a filtre de la vista del carrer dóna la llibertat de dissenyar les obertures i la fusteria de les oficines com una capa secundària, que després no està condicionada per les exigències urbanístiques i es pot enfocar en les necessitats de confort dels usuaris de l’edifici.

Durant el dia, la superfície metàl·lica actua com un filtre discret per a la privacitat, mentre que a la nit atreu l’atenció i delecta als vianants als carrers.

L’arquitectura contemporània s’identifica més sovint amb els elements envolupants que reaccionen a múltiples condicions de funcionalitat, clima i formalització dins del context urbà on se situa.

El desenvolupament tècnic del sistema va incloure diversos prototips i proves d’opacitat i optimització de la densitat d’il·luminació, abans d’aconseguir els resultats esperats, com es pot veure en el projecte de demostració.

El sistema desenvolupat s’ha aplicat en la remodelació integral de l’edifici de la companyia d’assegurances Aura d’una superfície total de 1200 m², situat en el nucli urbà de Santa Coloma de Gramenet, dins de l’àrea metropolitana de Barcelona. La classe energètica de l’edifici és A, i va ser desenvolupat segons els criteris d’avaluació VERDA per Green Building Council España.

Els principals objectius del projecte van ser la remodelació integral de l’edifici actual amb la finalitat d’actualitzar i revitalitzar la seva imatge des del carrer, fer-la adaptativa i optimitzar i modernitzar els espais interiors, per a adequar l’aspecte general de l’edifici a les seves noves necessitats i fer-lo accessible.
L’edifici actual ha tingut, al llarg de la seva vida, nombroses reformes, principalment en els seus nivells subterranis, en la planta baixa i la golfa. La necessitat de dotar-ho d’una nova atenció al client va obligar a l’aparició d’espais més amplis, facilitant els accessos i dotant-los d’il·luminació zenital natural.

La restauració es va basar principalment a aconseguir espais oberts; millorar les condicions de llum, la ventilació i el confort natural, amb la consegüent optimització i millora de les instal·lacions, els acabats i la imatge corporativa de l’empresa.

Destaquen tres aspectes del conjunt arquitectònic, la imatge de l’edifici des de la seva façana principal, que dialoga amb el govern local; la possibilitat de dotar d’un espai exterior, un lloc de convivència, i com a últim punt la necessitat de subministrar llum natural als nivells inferiors a través d’una gran claraboia. Aquestes condicions prèvies van donar l’oportunitat de desenvolupar Metalmesh Lighting per a façanes.