Metodologia per a l’anàlisi completa del cicle de vida dels edificis

Integració i optimització de la proposta arquitectònica i les dades ambientals dels materials triats per a permetre el LCA en el programari TCQi

Partners:

En col·laboración amb: ITec, EIG

En la pràctica arquitectònica actual, la consideració de l’impacte ambiental de les solucions constructives resulta complicada i poc pràctica. No es disposa d’un mètode / programari de càlcul de ACV fiable, capaç d’incloure totes les fases del cicle de vida, que estaria directament relacionat amb el model BIM i reaccionaria a qualsevol canvi i que tindria dades disponibles corresponents a la realitat local, no està disponible.

El programari TCQi desenvolupat per ITeC presenta una solució, connectant el model arquitectònic 3D amb la seva base de dades en línia de productes i sistemes de construcció – BEDEC. La solució es basa en el càlcul del pressupost, que ajuda a tenir la informació ambiental integrada en els processos existents en el sector de la construcció. Els models BIM integrals poden seguir l’acompliment real dels edificis i proporcionar retroalimentació i les dades que manca a la base de dades comuna, avaluant així l’impacte real dels productes i sistemes de construcció específics.

El projecte pilot per a demostrar la metodologia per al càlcul del ACV i la seva integració en el procés de disseny és l’edifici Sòcrates a Viladecans, promogut per un promotor i propietari amb orientació mediambiental Gonsi.

El paper de Rockwool en aquest projecte és ajudar a millorar i definir millor els requisits del procés des del punt de vista d’un fabricant, el paper del qual és crucial, perquè els productes i sistemes de construcció són la base mateixa del LCA.

L’equip de consultors ambientals EIG introdueix el tema del passaport material en el projecte i també és responsable de la definició pressupostària del projecte Sòcrates.