Projecte Casa Barcelona. Prototip d’habitatge col·lectiu industrialitzat

Projecte i coordinació d’un prototip d’habitatge col·lectiu

L’habitatge col·lectiu com una infraestructura habitada, fabricada de components reciclables, productora de territori natural i d’energia i gestora de recursos naturals.

Quatre vectors principals:

L’habitatge col·lectiu com a fabricació de components reciclables. El solar no ha de ser una fàbrica de producció de l’edifici, sinó un territori sobre el qual aquest es diposita mitjançant l’assemblatge de components produïts amb eficiència industrial.

L’habitatge col·lectiu com una infraestructura habitada. Es proposa construir, d’una banda el “contingut”, és a dir la infraestructura comuna de l’edifici –estructura, nuclis de comunicació, subministraments i estanquitat–, i d’altra banda, el “continent” que correspon a l’àmbit domèstic i privat –distribució, instal·lacions i acabats–. Cadascun d’aquests àmbits pot ser abordat de manera independent.

L’habitatge col·lectiu com a producció de territori natural. Concebre la construcció en termes de producció de territori més que de consum, recuperant la relació domèstica del ciutadà amb la naturalesa.

L’habitatge col·lectiu com a productora d’energia i gestora dels recursos naturals. Sembla adequat pensar que és precisament en els nostres habitatges on hagi de produir-se i gestionar-se part de l’energia i recursos.