Fotografia: Nacho Abascal

Casa “Las Fuentes”

Es tracta d’una edificació existent en el casc antic de la ciutat de Toledo, destinada a habitatge, a on, fa uns anys es van descobrir uns banys islàmics.

El projecte estava condicionat en la seva forma i estructura per les preexistències i per la seva ubicació en el casc antic de Toledo.

El “Consorcio de Toledo” va establir un conveni amb la propietat per rehabilitar l’habitatge i permetre la visita “museística-cultural” de la planta baixa.

La intervenció havia, per un costat permetre la investigació i visita dels restes arqueològics, així com rehabilitar l’habitatge, segons l’antiga tipologia de la “casa patio”.

La proposta havia de implementar un prototip d’habitatge que pugues servir de model de intervenció exemplar en la fusió d’una tipologia tradicional existent, amb els criteris i els sistemes bioclimàtics actuals.

El projecte conserva las voltes, el aljub de la planta baixa i els paviments medievals, així com la façana sud del edifici i alguns elements constructius existents.

En planta baixa s’inclou una actuació de tipus museístic, a on els elements trobats i sanejats poden ser exhibits, amb una il·luminació controlada, recuperant de manera simbòlica la antiga funció del aljub i dels banys.

Pel que afecta al projecte de la casa, per una banda el projecte recupera la tipologia de “la casa patio” pròpia de la tradició toledana, tant a nivell funcional com a bioclimàtic. Per un altre es complementa el tradicional funcionament bioclimàtic amb les tecnologies contemporànies, amb la finalitat de aconseguir el major confort i la major eficiència energètica. Els aspectes de projectes, els sistemes constructius, les instal·lacions, domòtica i producció de energia renovable havien de ser un model replicable en el casc antic de la ciutat.