Nucli antic de Toledo i Casa Las Fuentes

Toledo, Madrid, Espanya

Detalls del projecte

Ubicació: Toledo, Madrid, Espanya
Any: 2006
Superfície: 376m2
Estat: Construït
Tipologia: Edifici habitatges
Categoría: Sostenibilidad Aplicada, Consultoría y modelos de negocio sostenible
Client: Consorcio del Casco Antiguo de la Ciudad de Toledo

Treball històric i de camp sobre el comportament urbà i de l’edificació.
Projecte i direcció d’obra per a la rehabilitació integral d’un habitatge situat al casc antic amb restes de valor arqueològic.

Certificacions

Objectius de desenvolupament sostenible

 Estudi del comportament bioclimàtic del nucli antic de la ciutat de Toledo i aplicació en una rehabilitació integral (Casa Las Fuentes)

Objectiu: establir uns criteris mediambientals a les rehabilitacions del nucli antic de Toledo

Un estudi del nucli antic de Toledo ens descobreix el comportament bioclimàtic de l’edificació en relació amb l’espai urbà. El conjunt funciona com una estructura alveolar conformada a partir dels seus carrers, places i cases, en perfecta continuïtat, a través dels seus vestíbuls i patis, fins a enllaçar amb els àmbits més domèstics de l’habitatge.

La implantació de l’edificació en el seu context influeix i forma part de l’estructura urbana existent, participa i interactua en el sistema de carrers i places en la qual s’integra.

Els elements constituents que permeten un benestar urbà i domèstic són:

 • Connexió dels patis amb la resta de l’estructura alveolar del nucli urbà a través de l’entrada.
 • Disposició de pati i el vestíbul per afavorir el flux de l’aire a través de l’edificació millorant la ventilació i el confort tèrmic de l’espai privat i també públic.
 • Galeries com a zones de transició i matalàs tèrmic de l’habitatge.
 • Paviments drenants, en carrers, places i patis, que filtren l’aigua de pluja i deixen transpirar per evitar humitats i sobreescalfament.
 • Gestió de l’aigua a través dels aljubs existents que emmagatzemen l’aigua de la pluja, per proveir les necessitats domèstiques i crear frescor a l’estiu.
 • La vegetació, al costat d’elements d’aigua urbans i domèstics.
 • El tractament dels murs, de pedra al sòcol i de tàpia o maçoneria en la part superior.

El cobriment sistemàtic dels patis del nucli antic de Toledo per formalitzar espais més amplis, ha obturat la seva estructura alveolar i interromput l’efecte transpiratiu del conjunt urbà, cega els aljubs, impermeabilitza els paviments i eleva el nivell freàtic de subsòl

Si assumim que el barri antic de la ciutat de Toledo és un patrimoni que cal preservar, no podem referir-nos simplement a unes formes, sinó al conjunt d’un sistema climàtic i hídric sobre el qual s’assenta.

El treball es va sintetitzar en una guia d’intervenció sobre el nucli antic de Toledo que el Consorci lliurava a tots aquells que feien obres de rehabilitació.

La nostra investigació va ser objecte de la rehabilitació d’un habitatge existent a on es van recuperar tots els elements que el treball havia descrit.

“CASA Las Fuentes”. Síntesi de la intervenció:

 • Es recupera el pati existent, amb la seva geometria original i les seves dependències entorn d’ell.
 • Es crea un vestíbul a doble alçada que connecta amb el pati i dota tot l’habitatge de ventilació constant.
 • Es recupera una deu subterrània existent. El projecte proposa acumular aquesta aigua i la pluvial en una pileta, amb la intenció de fer circular l’aire sec de sud a través d’aquesta volta i impulsar-lo humit cap al pati per refrescar.
 • Se situen jardineres en les dues plantes de l’habitatge regades hidropónicament amb les aigües reciclades.
 • Es projecta una gelosia de fusta cap al carrer.

Perquè el conjunt dels sistemes sigui el màxim eficient s’ha proposat un circuit de gestió informàtica d’aquests, mitjançant sondes de temperatura i humitat situades estratègicament en alguns punts interiors i exteriors de l’habitatge, connectats a un ordinador central.