Casas Betania: sostenibilitat

Barcelona, Espanya

Etiqueta
energètica
A
Emissions de CO2
reduïdes/any
90%
3,36 kg CO2/m2 any
Energia estalviada
anualment
89%
10,15 kWh/m2 any
Materials reciclables o reutilitzables
85%
Fomentant economia circular
Dotació d’aigua
estalviat en reg
80%
Captació pluvial + espècies autòctones
Dotació d’aigua estalviat mobles sanitaris
30%
Consumo total 112l/día

Detalls del projecte

Ubicación: Barcelona, Espanya
Año: 2023
Superficie: ND
Tipología: Terciario
Categoría: Col·laboració R+D, Sostenibilitat Aplicada, Certificacions ambientals

 

Certificacions

Objectius de desenvolupament sostenible

1. CONFORT I SALUT

L’envolupant està optimitzada perquè es garanteixi el confort tèrmic a l’interior utilitzant la menor quantitat d’energia possible. Això es va aconseguir a través de proteccions solars en les façanes amb major incidència solar. Aquestes proteccions solars estan fetes amb làmines horitzontals que permeten el pas de la llum natural regulant la incidència solar directa, per la qual cosa es manté una bona il·luminació natural a l’interior sense la calor que el sol directe produciría.la coberta és una coberta verda transitable que a més d’aprofitar l’espai exterior i proporcionar un espai en connexió amb la naturalesa, millora les propietats d’aïllament tèrmic en coberta, reduint la demanda energètica i l’efecte illa de calor.

2. ENERGÍA

L’habitatge compta amb espais de doble altura que permeten una bona circulació de l’aire per a tenir renovacions d’aire de manera natural secundat d’un sistema de pous canadencs que es troben en el soterrani de l’habitatge, d’aquesta manera es redueix dràsticament la demanda energètica de l’habitatge.

A més, compta amb un sistema d’aerotèrmia connectats a un sistema fotovoltaic, que cobreix la resta de la demanda energètica de l’habitatge a partir d’energies renovables.

3. ECONOMÍA CIRCULAR

La fusta dels mòduls ve d’una empresa austríaca, és fusta d’avet que tenen tota la producció integrada amb la gestió forestal.

Les peces venen en format gran i són tallades a mesura directament des de la fàbrica, no hi ha manipulació posterior en arribar a l’obra. El procés des de la comanda fins que es posa en fabricació dura aproximadament 5 setmanes i queda llest per a muntatge. Posteriorment, li temps de muntatge en obra és d’1 setmana ja que no cal fer cap modificació a les peces.

Les propietats de la fusta dels mòduls són estructurals i estètics simultàniament, ja poden quedar com a acabat final sense necessitat de cap revestiment. La reducció de minvament de material és una cosa important perquè en venir tallat a les mesures finals, només s’usa la quantitat de material necessària.

En cas d’haver-hi algun canvi de mesura durant el procés de fabricació, tampoc representa un desaprofitament de material, en ser tallat en el taller, es pot guardar per a algun altre projecte al qual li ajustin les mesures i així no es malgasta.

4. RESILIENCIA & BIODIVERSITAT

Igual que en altres projectes del despatx, la selecció de mobles de bany és una tasca dedicada a trobar la millor solució per a reduir el consum d’aigua. En aquest cas es va aconseguir gràcies a la instal·lació de sanitaris (inodors, dutxes, aixetes) amb valors de cabal limitat. El projecte té una reducció del 30% en consum d’aigua en aparells sanitaris.

Per a les àrees exteriors, jardins i cobertes verdes, es compta amb captació pluvial, que juntament amb una selecció de vegetació autòctona i de baix demanda de reg, es pot regar la major part de l’any sense necessitat de prendre aigua de la xarxa municipal. L’aigua és captada en la coberta i al llarg del solar, per la qual cosa el 100% d’aigua de pluja que cau en la parcel·la, és captada i d’aquesta manera evita les escorrenties.

La vegetació en les cobertes verdes se sembrarà sobre safates verdes de ViversTer amb sistema de reg per degoteig superficial integrat.

5. CERTIFICACION I RECERCA

El projecte comptarà amb etiqueta energètica classe A, malgrat no comptar amb cap altra certificació ambiental, està dissenyat per a complir amb els criteris de la certificació ambiental VERD.

El projecte va acompanyat simultàniament pel departament de R+D+I del despatx, analitzant la industrialització del projecte per a verificar la pedalabilitat dels sistemes i anar millorant-los per a utilitzar-los en projectes posteriors. Un treball detallat per adequar l’especificitat d’un projecte d’habitatge d’aquesta tipologia amb les possibilitats de la indústria de la construcció i els seus sistemes d’acoblament, muntatge i complementarietat entre els uns i els altres.

Contribució als ODS

Nivell d’influència: ● ● ●  Directe – ● ● ○ Mig – ● ○ ○ Indirecte

6. Aigua neta i sanejament

● ● ● 6.3 Millorar la qualitat de l’aigua. Reduir la contaminació i aigües residuals.

7. Energia assequible i no contaminant

● ● ● 7.2 Augment de les energies renovables.
● ● ○ 7.3 Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

9. Indústria, innovació i infraestructura

● ○ ○ 9.1 Desenvolupament d’infraestructura sostenible.
● ● ● 9.4 Modernització de la infraestructura, tecnologia neta.
● ○ ○ 9.5 Augment de la recerca científica, capacitat tecnològica.

12. Producción y consumo responsable

 ○ 12.4 Gestión de los desechos y productos químicos.
  12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.
● ○ ○ 12.8 Asegurar la educación para el desarrollo sostenible.

12. Producció i consum responsable

● ○ ○ 12.4 Gestió de les deixalles i productes químics.
● ● ○ 12.5 Prevenció, reducció, reciclatge i reutilització de deixalles.
● ○ ○ 12.8 Assegurar l’educació per al desenvolupament sostenible.