Edificio Gonsi Sócrates

Viladecans, Barcelona, Espanya

Etiqueta
energètica
A
Emissions de CO2
reduïdes/any
91%
3.4 kg CO2 /m2 any
Energia estalviada
anualment
82%
40,13 kWh/m2 any
Estalvi de residus
en construcció
98%
14 kg/m2
Materials reciclables
o reutilitzables
90%
Fomentant economia circular
Dotació d’aigua
estalviat anualment
56%
Consum total 283m3/any

Detalls del projecte

Ubicació: Viladecans, Barcelona, Espanya
Any: 2020
Superfície:
6.864,95 m² sobre rasant
1.486,92 m² baix rasant
Estat: Construït
Tipologia: Edifici oficines / Obra nova
Categoría: 

Certificacions

Objectius de desenvolupament sostenible

El bio-edifici Gonsi Sòcrates, és un edifici d’oficines concebut des del seu inici per a tenir les màximes prestacions mediambientals quant a economia circular, reducció de demanda, eficiència energètica, il·luminació natural i materials de baix impacte.

El treball col·laboratiu de tots els agents involucrats en el projecte vetllant per un mateix objectiu, el de crear un edifici sostenible, el més circular possible tenint en compte la salut i benestar dels seus usuaris finals, han fet d’aquest projecte un èxit.

1. CONFORT I SALUT

L’envolupant està optimitzada perquè es garanteixi el confort tèrmic a l’interior utilitzant la menor quantitat d’energia possible. Això es va aconseguir a través de proteccions solars en les façanes amb major incidència solar. Aquestes proteccions solars estan fetes de xapa de metàl·lica perforada que permet el pas de la llum natural sense deixar passar la incidència solar directa, per la qual cosa es manté una bona il·luminació natural a l’interior sense la calor que el sol directe produiria.

La coberta és una coberta verda transitable que a més d’aprofitar l’espai exterior i proporcionar un espai en connexió amb la naturalesa, millora les propietats d’aïllament tèrmic en coberta, reduint la demanda energètica i l’efecte illa de calor.

A més, existeix un pati interior protegit que genera un microclima en l’edifici millorant el confort tèrmic interior.

2. ENERGIA

El projecte integra un sistema d’energia renovable per a autoconsum que satisfà gran part de la demanda. El sistema de clima s’alimenta amb energia geotèrmica per a proveir el 80% de la demanda a l’hivern i estiu. Amb la finalitat de poder gestionar els pics de temperatura, s’implementa amb dues bombes de calor de aerotermia.
A més, es compta amb un sistema de producció fotovoltaica d’energia que pot arribar a cobrir el 36% del consum total de l’edifici i ajudar a cobrir el 100% de la climatització.

3. ECONOMIA CIRCULAR

Materials

És un edifici que compta amb un passaport de materials que permet rastrejar cada material en l’edifici i poder, al final del seu cicle de vida, desmuntar-se i reciclar-se. L’edifici pesa un total de 9,400Tn de la qual cosa 95% és mineral, 2.46% fusta i derivats, 1.6% metall, 0.5% plàstic, 0.15% vidre i el 0.28% multimaterial. Els materials instal·lats compten també en la seva gran majoria amb certificats i declaracions ambientals que garanteixen un baix impacte ambiental i respecte al medi ambient potenciant l’economia circular.

Residus

El 99% de l’edifici està constituït per materials saludables i el 90% són materials reciclables, (80% reciclables, 18% reutilitzables, 0.5% remanufactura, 0.3% cadena de custòdia i 0.3% compostatge).

4. INTEGRACION URBANA I ACTIVACION COMUNITÀRIA

Mobilitat

A més de comptar amb una ubicació que fomenta l’ús del transport públic, compta amb aparcament per a bicicletes, 2 places de càrrega per a cotxes elèctrics i 4 places amb prioritat per a vehicles de baixes emissions.

5. RESILIÈNCIA & BIODIVERSITAT

Aigua

Amb la finalitat de reduir l’aigua potable en els aparells sanitaris, s’ha dut a terme una elecció exhaustiva en els cabals d’aixetes de rentamans i dutxes sense que la poca pressió de les aixetes porti a un mal funcionament. S’ha instal·lat en tots els banys per a homes urinaris amb la finalitat de reduir les descàrregues d’aigua, i s’ha dotat de doble descàrrega en la resta de cisternes.
El consum total d’aigua potable a l’interior de l’edifici és 283m3/any un 53% més reduït que si s’haguessin instal·lat aixeteries i sanitaris tradicionals.
Així mateix, en la coberta compta també amb un sistema de captació d’aigua pluvial, estalviant més d’un 50% d’aigua en l’edifici.

6. CERTIFICACIONS

L’edifici ha obtingut el màxim estalvi energètic, amb una certificació energètica A tant en emissions (3kg CO2/m² any) com en consum d’energia (28 kWh/m² any).
També compta amb una certificació LLEGIU GOLD.

Contribució als ODS

Nivell d’influència: ● ● ●  Directe – ● ● ○ Mig – ● ○ ○ Indirecte

6. Aigua neta i sanejament

● ● ● 6.3 Millorar la qualitat de l’aigua. Reduir la contaminació i aigües residuals.

7. Energia assequible i no contaminant

● ● ● 7.2 Augment de les energies renovables.
● ● ○ 7.3 Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

8. Treball decent i creixement econòmic

● ○ ○ 8.2 Elevar la productivitat a través de la diversificació, tecnologia i innovació.

9. Indústria, innovació i infraestructura

● ○ ○ 9.1 Desenvolupament d’infraestructura sostenible.
● ● ● 9.4 Modernització de la infraestructura, tecnologia neta.
● ○ ○ 9.5 Augment de la recerca científica, capacitat tecnològica.

12. Producció i consum responsable

● ● ○ 12.4 Gestió de les deixalles i productes químics.
● ● ○ 12.5 Prevenció, reducció, reciclatge i reutilització de deixalles.
● ○ ○ 12.8 Assegurar l’educació per al desenvolupament sostenible.