Project Description

Fotografia: Lourdes Jansana

Centre tecnològic Leitat Barcelona

L’edifici es destina a la investigació aplicada, en els àmbits de la Biotech, la Nanotech i les noves tecnologies.

En una aproximació al lloc el projecte pretén activar el centre d’illa, vinculant-lo a l’espai lliure del carrer i propiciant el pas a través del edifici, per tal de convertir l’espai públic existent en un lloc de trobada i estada.

La presència de l’edifici enllaça amb el front edificat existent proposat -de manera no figurativa- i proposa una continuïtat en la textura de la pell de la ciutat tradicional.

Proposem un edifici concebut des de components independents que poden produir-se industrialment per tal d’aconseguir un cos edificat molt flexible als usos posteriors, inclús a la seva desconstrucció.

L’arquitectura ha estat pensada per a actuar com a interfase o equilibrador entre les condicions del clima exterior i interior, com una membrana que filtra i intercanvia amb les condicions del entorn. La façana és una envolupant eficient que dóna resposta a tots els requeriments físics de la edificació: estructura, tamisació llum natural, aïllament i subministrament de serveis-.

L’estructura metàl·lica actua com a biga en gelosia integrada, on es recolzen els forjats de les plantes composats d’una única llum que va de façana a façana.

50%

Emisiones CO2
Kg CO2/m

226%

Enegía consumida
KWh/m2 año

A

CEE