Climate Concrete 3.0

Rendiment compartit, formigó i fusta

Detalls del projecte

Anys:2018-2019
Rol del estudi:Disseny arquitectònic i disseny conceptual bioclimàtic
Categoria: Universitat i empresa

Final Report

Página web

Video   

Entrevista a expertos y estudiantes  

El projecte Climate Concreti es basa en la col·laboració amb Cemex Global R&D en l’assignatura selectiva igualment nomenada a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya.

La tercera edició del taller ha involucrat materials diferents del formigó, aportant propietats complementàries a l