Climate Concrete 2.0

Elements de formigó bioclimàtic per a rehabilitació d’edificis

Detalles del proyecto

Anys: 2017-2018
Rol de l’estudi: Disseny arquitectònic i disseny conceptual bioclimàtic
Categoria: Universitat y empresa

Final Report

Página web

Video  

Entrevistes amb els estudiants:

Video 1  

Video 2  

Video 3  

El projecte Climate Concreti es basa en la col·laboració amb Cemex Global R&D en l’assignatura selectiva igual denominada a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya.

Després de l’èxit de la primera edició, Climate Concreti 2.0 ha seguit per a introduir nous desafiaments a l’aplicació de tipus de formigó innovadors en la construcció. Els participants van explorar les propietats bioclimàtiques del formigó porós aplicat en els sistemes de construcció de façanes o cobertes.

Durant la primera fase del projecte, que va tenir lloc en la Universitat Internacional de Barcelona, els estudiants van proposar una sèrie d’aplicacions determinades pel clima, que després es van fusionar en el prototip final que s’assemblaria en el laboratori de Cemex Global R&D a Suïssa.

Aquesta vegada, la proposta va aportar 2 noves dimensions a l’aplicació del formigó. En primer lloc, s’ha identificat com una prioritat la renovació del parc d’edificis existent i, en segon lloc, es van aplicar motlles tèxtils en el lloc per a permetre un aspecte orgànic, en contrast amb la presència freda i monòtona dels blocs de construcció residencial existents.

La proposta va incloure característiques com a ombreig, reforç estructural, jardineria urbana, il·luminació, gestió de l’aigua i un impacte positiu en l’estètica i la identitat general de l’espai urbà.