Climate Concrete 3.0

Rendiment compartit, formigó i fusta

Detalls del projecte

Anys:2018-2019
Rol del estudi:Disseny arquitectònic i disseny conceptual bioclimàtic
Categoria: Universitat i empresa

Final Report

Página web

Video   

Entrevista a expertos y estudiantes  

El projecte Climate Concreti es basa en la col·laboració amb Cemex Global R&D en l’assignatura selectiva igualment nomenada a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya.

La tercera edició del taller ha involucrat materials diferents del formigó, aportant propietats complementàries a les quals aporta el formigó. Per això, aquesta edició es va denominar “Actuació compartida”, prenent el millor rendiment de cadascun dels materials que participen en el sistema constructiu.

A més, enguany, els alumnes van desenvolupar propostes molt originals durant les classes de la primera fase del taller. Els maons, el plàstic, la fusta i el vidre es van combinar amb el formigó per a proporcionar un rendiment bioclimàtic específic per al clima previst pels participants.

Durant el taller en el laboratori de Cemex Global R&D, els experts i enginyers de l’empresa s’involucren compartint els seus coneixements per a fer realista i produïble la proposta original dels estudiants.

Enguany, la pluja d’idees entre tots els membres de l’equip va portar la idea d’un panell de façana compost per un marc de fusta i dos tipus de formigó, formigó d’alt rendiment Resilia ™ i formigó aïllant Insularis ™.

La composició del panell li permet constituir un mur amb totes les propietats necessàries per a ser un envolupant acte-portant, sense necessitat de cap altra capa. D’aquesta manera, la fusta i el formigó són visibles tant a l’interior com en l’exterior. El formigó aïllant proporciona un aïllament tèrmic eficaç, mentre que el formigó més dens permet aprofitar la seva inèrcia tèrmica a l’interior.

El resultat d’aquest taller ara s’està estudiant i provant per a aplicar-lo en el primer projecte arquitectònic.