Drive 0: Renovació circular

Projecte europeu amb l’objectiu d’accelerar els processos de renovació profunda mitjançant la millora d’un procés de renovació circular centrat en el consumidor per a fer que la renovació profunda sigui respectuosa amb el medi ambient, rendible i més atractiva per als consumidors i inversors.

Drive 0 és un projecte col·laboratiu H2020 centrat en la renovació circular. Segons el consorci, la definició de renovació circular és: “Una renovació circular profunda, que contribueix a un entorn construït circular”, es basa en un 100% d’energia renovable, i tots els materials utilitzats dins dels límits del sistema són part d’infinits cicles tècnics o biològics amb la menor pèrdua de qualitat possible”.

Els principis fonamentals que s’aplicaran en els projectes són el disseny centrat en el consumidor/usuari final, arribant a models de negoci centrats en el consumidor, necessaris per a aconseguir majors taxes de renovació per a descarbonitzar el parc d’edificis, a més de tenir en compte els aspectes incorporats com l’energia incorporada i CO₂ incorporat.

Els projectes Drive 0 estudien els impulsors locals socioeconòmics i/o tècnics específics com un accelerador per a arribar a una renovació eficient, circular profunda i rendible. Això només es pot aconseguir amb èxit si és adoptat tant pels habitants com pels propietaris d’edificis, els administradors i els inversors.

Els impulsors locals del projecte pilot espanyol, liderat per Picharchitects, són la gran quantitat d’envans divisoris consolidats que estan disponibles per a renovació, renaturalització i producció d’energia renovable. Els efectes positius d’aquesta mena d’intervenció són l’augment de la qualitat de l’espai urbà, l’augment del confort i la salut a l’interior darrere del mur i la disminució de la demanda energètica de fonts no renovables.

El projecte pilot compta amb diversos socis locals, que crearan un consorci per a optimitzar els productes, la instal·lació i les estratègies comercials i crear un sistema factible replicable per a la renovació.