Escola Àngel Guimerà a Pallejà – 2017

Auditoria per a la reforma de l’escola

Objectiu: aconseguir un edifici NZEB

Recinte escolar amb l’interès de fer una rehabilitació energètica amb l’objectiu d’assolir ser un edifici de consum gairebé nul (NZEB). Es desenvolupa monitoratge, anàlisi energètica, propostes de millora i un estudi d’amortitzacions econòmiques. Avantprojecte i Projecte Bàsic.

Després d’una simulació de l’actual projecte, i una valoració d’inversió, algunes de les millores que es van proposar per assolir el NZEB van ser:

  • Caldera de biomassa.
  • Aïllaments: façana ventilada, de coberta per l’interior, de forjats
  • Finestres amb doble cambra d’aire
  • Protecció solar amb sistema de persianes
  • Sistema efecte hivernacle
  • Energia fotovoltaica.