Prototip d’Habitatge Industrialitzat Sostenible “Kyoto”

Torrefarrera, Lerida, Espanya

Detalls del projecte

Ubicació: Torrefarrera, Lerida, Espanya
Any: 2007
Superfície: ND
Estat: Construït
Tipologia: Edifici habitatges
Categoría: Sostenibilitat Aplicada, Consultoría i model de negoci sostenible

Més info

Estudis de viabilitat pous canadencs mitjançant mecànica controlada amb doble flux: ALDER.
Estudis de viabilitat fotovoltaica: SOL I CLIMA. Estudis de solar tèrmic: AIGUASOL.
Prototip presentat a la Fira Construmat 2005.
Primer habitatge Kyoto construïda en 2007.
Monitoratge: BEEGROUP CIMNE UNIVERSITAT LLEIDA

Objectius de desenvolupament sostenible

Anàlisi propositiva dels aspectes bioclimàtics i mediambientals

Objectiu: crear un prototip per aconseguir el màxim confort amb la mínima demanda energètica

L’objectiu principal de la construcció de la “Casa Kyoto” era baixar la demanda d’energia per a assolir les condicions de confort, aprofitant les condicions de l’entorn de l’edifici.

Es cobreix la major part de la demanda energètica amb energies renovables i es redueixen les emissions de CO2 com un dels objectius prioritaris del Protocol de Kyoto.

L’habitatge va ser desenvolupat per un industrial de prefabricats de formigó. El repte era optimitzar els seus productes i les propietats dels seus productes.

Aspectes principals del comportament bioclimàtic i eficiència energètica:

  • Estructura i panells de formigó per la radiació de calor i fred propi de la seva inèrcia tèrmica.
  • Coberta aljub com aïllant que manté la temperatura del forjat constant i evita el sobreescalfament.
  • Coberta metàl·lica com una xemeneia solar. La calor produeix l’efecte xemeneia necessari a l’estiu i s’aprofita per escalfar la cambra a l’hivern.
  • Aïllament de baix impacte ambiental de llana de vidre.
  • Fusteria d’alumini anoditzat, amb doble vidre i trencament del pont tèrmic, amb alt percentatge de material reciclat. La protecció solar es realitza mitjançant lames orientables d’alumini.
  • Els conductes d’instal·lacions passen per la “paret d’instal·lacions” vertical, en relació directa amb les estances humides de l’habitatge.
  • La calefacció de l’habitatge es resol mitjançant sistemes integrats de terra radiant.
  • Panells fotovoltaics integrats en la coberta de xapa, dimensionat per cobrir les necessitats d’aigua calenta sanitària de la casa, inclosos els consums de la rentadora i el rentavaixelles i recolzament del sistema de calefacció per terra radiant
  • Aprofitament d’aigües pluvials. Aigües grises, recollida de les aigües grises de las dutxes i rentamans
  • Ventilació i refredament amb geotèrmia amb la instal.lació d’un pou “canadenc”.