Project Description

Prototip d’Habitatge Industrialitzat Sostenible “Kyoto” – 2013

Anàlisi propositiva dels aspectes bioclimàtics i mediambientals

Objectiu: crear un prototip per aconseguir el màxim confort amb la mínima demanda energètica

L’objectiu principal de la construcció de la “Casa Kyoto” era baixar la demanda d’energia per a assolir les condicions de confort, aprofitant les condicions de l’entorn de l’edifici.

Es cobreix la major part de la demanda energètica amb energies renovables i es redueixen les emissions de CO2 com un dels objectius prioritaris del Protocol de Kyoto.

L’habitatge va ser desenvolupat per un industrial de prefabricats de formigó. El repte era optimitzar els seus productes i les propietats dels seus productes.

Aspectes principals del comportament bioclimàtic i eficiència energètica:

Estructura i panells de formigó per la radiació de calor i fred propi de la seva inèrcia tèrmica.

Coberta aljub com aïllant que manté la temperatura del forjat constant i evita el sobreescalfament.

Coberta metàl·lica com una xemeneia solar. La calor produeix l’efecte xemeneia necessari a l’estiu i s’aprofita per escalfar la cambra a l’hivern.

Aïllament de baix impacte ambiental de llana de vidre.

– Fusteria d’alumini anoditzat, amb doble vidre i trencament del pont tèrmic, amb alt percentatge de material reciclat. La protecció solar es realitza mitjançant lames orientables d’alumini.

– Els conductes d’instal·lacions passen per la “paret d’instal·lacions” vertical, en relació directa amb les estances humides de l’habitatge.

– La calefacció de l’habitatge es resol mitjançant sistemes integrats de terra radiant.

Panells fotovoltaics integrats en la coberta de xapa, dimensionat per cobrir les necessitats d’aigua calenta sanitària de la casa, inclosos els consums de la rentadora i el rentavaixelles i recolzament del sistema de calefacció per terra radiant

Aprofitament d’aigües pluvials. Aigües grises, recollida de les aigües grises de las dutxes i rentamans

Ventilació i refredament amb geotèrmia amb la instal.lació d’un pou “canadenc”.